حمل نخاله با نیسان

حمل نخاله و مصالح ساختمانی با نیسان های کمپرسی در تمام نقاط تهران شبانه روز حتی ایام …

۰۹۱۹۲۷۱۵۳۱۷

حمل نخاله و مصالح tehran

حمل نخاله در هرجای تهران پخش مصالح ساختمانی از قبیل سیمان،ماسه ،شن،آجر،گچ،پوکه،خاک …

۰۹۱۲۶۴۹۴۸۷۵

تهیه مصالح ساختمانی

تهیه مصالح ساختمانی برادران دو قلو سبحانی آجر ده سوراخه، فشاری، خاک رس، ماسه شسته، …

۰۹۱۲۲۳۷۲۷۰۰-۰۹۱۲۳۳۸۹۴۴۰

حمل نخاله، مصالح با خاور

حمل نخاله، مصالح با خاور , شبانه روزی حتی ایام تعطیل

۷۷۲۶۱۸۲۳ ۰۹۱۹۴۲۳۹۲۴۲


همشهری

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , ساختمانی ، با مجوز طرح ترافیک

خاور ۰۹۱۲۲۱۹۶۳۳۹ نيسان ۰۹۳۷۰۴۶۶۵۷۷


همشهری

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب , خریدضایعات ، 24ساعته (بابکت)

نيسان ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۹۵ خاور ۰۹۱۲۵۷۵۹۲۴۲


همشهری

حمل بلوک سبک بر روی پالت

حمل بلوک سبک بر روی پالت , از قرچک ورامین تا مرز شلمچه , « هر تن 000 / 420 ریال »

تلفن:(داخلي۱۰۱)۸۸۷۸۰۴۸۱


همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و , تهیه مصالح،تخریب(شبانه روزی)

سروري ۰۹۱۰۲۶۵۳۸۵۶ ۰۹۱۴۷۷۴۴۴۰۹


همشهری

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی , تمام نقاط شهر (با خاور و نیسان)

۰۹۱۹۵۳۵۳۶۹۲ - ۰۹۱۹۸۳۱۶۴۲۸ ۰۹۱۲۳۲۶۰۳۰۶


همشهری

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی , با نیسان کمپرسی

رسولي ۰۹۱۲۹۰۵۲۸۹۳ حبيبي ۰۹۱۹۸۳۶۸۲۲۹


همشهری

حمل نخاله

حمل نخاله , تهیه مصالح , نیسان ( قربانی) …

۰۹۱۲۳۱۶۳۹۴۶


همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , مصالح ساختمانی کلی و جزئی , خریدضایعات آهن (درتمام نقاط شهر) …

۰۹۱۲۲۵۴۴۶۳۸


همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , تخریب بابکت ماسه , خاک باغچه مصالح ( امیری )

۰۹۱۲۲۴۷۷۰۸۴


همشهری

حمل نخاله و مصالح ساختمانی

حمل نخاله و مصالح ساختمانی , (رسولی)

نيسان ۰۹۱۲۹۴۷۷۲۷۸ خاور ۰۹۱۲۵۰۹۵۴۹۱


همشهری

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , با قیمت توافقی

خاور ۰۹۱۲۷۷۱۵۴۱۲ نيسان ۰۹۱۹۱۱۴۰۱۷۶


همشهری

حمل نخاله - پخش مصالح

حمل نخاله - پخش مصالح , با نیسان (شبانه روزی)

۰۹۱۲۷۷۱۵۹۷۵ ۰۹۱۹۲۹۲۹۰۱۳


همشهری

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , با نیسان کمپرسی (کلیه نقاط)

عبادي ۰۹۱۹۹۱۷۴۱۳۴ زارعي ۰۹۱۹۴۷۸۲۸۰۸


همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و تهیه مصالح ساختمانی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و تهیه مصالح ساختمانی در تمام …

۰۹۱۲۷۳۷۸۱۵۰,۰۹۳۹۳۷۰۴۳۹۷


همشهری

تهیه مصالح،تخریب(شبانه روزی)

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و , تهیه مصالح،تخریب(شبانه روزی) ,

سروري ۰۹۱۰۲۶۵۳۸۵۶ ۰۹۱۴۷۷۴۴۴۰۹


همشهری

حمل نخاله، مصالح با خاور

شبانه روزی حتی ایام تعطیل , حمل نخاله، مصالح با خاور ,

۷۷۲۶۱۸۲۳ ۰۹۱۹۴۲۳۹۲۴۲


همشهری

تمام نقاط شهر ، شبانه روزی

حمل نخاله بانیسان کمپرسی وخاور , تمام نقاط شهر ، شبانه روزی , پخش مصالح ساختمانی ,

۰۹۱۲۹۲۲۹۴۹۸و۰۹۱۲۹۲۲۸۷۷۶


همشهری

با مجوز طرح ترافیک (تخریب)

حمل نخاله و پخش مصالح , با مجوز طرح ترافیک (تخریب) ,

نيسان(ابراهيمي)۰۹۱۹۳۲۸۶۶۷۰ خاور(جامي)۰۹۱۲۱۹۴۸۳۶۴


همشهری

حمل نخاله و تهیه مصالح

ساختمانی ، با مجوز طرح ترافیک , حمل نخاله و تهیه مصالح ,

خاور ۰۹۱۲۲۱۹۶۳۳۹ نيسان ۰۹۳۷۰۴۶۶۵۷۷


همشهری

به صورت شبانه ‎روزی آماده همکاری

حمل نخاله،تهیه مصالح باخاور , به صورت شبانه ‎روزی آماده همکاری , باشرکتها و کارگاههای …

پيرحياتي ۰۹۱۲۳۹۵۶۵۵۱


همشهری

تخریب، حمل نخاله

و تهیه مصالح ساختمانی , تخریب، حمل نخاله , …

۰۹۱۹۱۷۶۴۴۲۹ ۰۹۱۰۷۷۹۸۳۰۲


همشهری

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب

خریدضایعات ، 24ساعته (بابکت) , حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب ,

نيسان ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۹۵ خاور ۰۹۱۲۵۷۵۹۲۴۲


همشهری

حمل نخاله توسط خاور با کارگر

و بابکت-تهیه انواع مصالح ساختمانی , حمل نخاله توسط خاور با کارگر , به قیمت کارخانه (شبانه …

۰۹۱۲۲۱۸۵۶۴۹ و ۳۳۷۳۴۳۶۷


همشهری

با نیسان (شبانه روزی)

حمل نخاله - پخش مصالح , با نیسان (شبانه روزی) ,

۰۹۱۹۲۹۲۹۰۱۳ ۰۹۱۲۷۷۱۵۹۷۵


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی