آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک تهران - فروش املاک مسکونی - فروش آپارتمان 141تا 145متر

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک تهران - فروش املاک مسکونی - فروش آپارتمان 141تا 145متر» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک تهران - فروش املاک مسکونی - فروش آپارتمان 141تا 145متر» اینجا کلیک کنید.

پروانه اشتغال مهدی رضایی

پروانه اشتغال مهدی رضایی , به شماره 01030007808 , مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط است

 


نیازمندیهای همشهری

سندکمپانی وشناسنامه مالکیت

سندکمپانی وشناسنامه مالکیت , BMWوX4به ش.پ10-87ص736 , موتور0581515شاسی91686 , مفقودگردیده و فاقداعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

کارت مباشرت املاک

کارت مباشرت املاک , بنام آقای مهدی بیات به کد ملی , 0072170670 مفقود , و از درجه اعتبار ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه کار بنام آقای رومن نویکف

پروانه کار بنام آقای رومن نویکف , به شماره 1/047/8319 , مفقود گردیده و از درجه , اعتبار ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

فرم 5 سازمان نظام مهندسی

فرم 5 سازمان نظام مهندسی , شرکت گاز به شماره : , 1 / 212546578 مفقود گشته , و از درجه اعتبار ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

اینجانب احمد نیمچه به شماره ملی

اینجانب احمد نیمچه به شماره ملی , 1 - 127880 - 443 , به ش . ش 393 , فرزند حسن اعلام میدارم , پروانه …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل قبض سپرده شماره

اصل قبض سپرده شماره , 576753 به شماره کوتاژ , 623555 به نام شرکت , حمل و نقل بین المللی , نارین …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهی موقت کارشناسی ریاضی

گواهی موقت کارشناسی ریاضی , کاربردی اینجانب فاطمه شکرریزمربوط , به دانشگاه آزادواحدکرج …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز پراید به شماره

برگ سبز پراید به شماره , 136 ق 69 ایران 88 , شماره شاسی , NAS411100E3654503 , شماره موتور , 5075800 بنام …

 


نیازمندیهای همشهری

سند وکالت به شماره

سند وکالت به شماره , 139733256212000004 , آقای محمد آذر لویه , باطل و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

سند وکالت به شماره

سند وکالت به شماره , 139631156212000055 , سید محمد حسین سبطی حمزه کلایی , باطل و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی به شماره

کارت دانشجویی به شماره , کارت 923831497 , به نام خانم سیده مریم مهدئی

تلفن: مفقودوفاقداعتباراست  


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب , علی وثوق فرزند احمد , به شماره شناسنامه , 4270519241 , صادره اززنجان …

 


نیازمندیهای همشهری

میرداماد - نفت

میرداماد - نفت , 145متر 3خوابه خوش نقشه , چندساله باهمه امکانات رفاهی(زینعلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۱۶۸۲۹ - ۲۲۰۴۲۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

دیباجی جنوبی - اختیاریه

دیباجی جنوبی - اختیاریه , 145متر3خواب تکواحدی , نوساز - سالن اجتماعات(سیاوشی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۴۶۸۴ - ۲۲۵۶۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد - مستوفی

یوسف آباد - مستوفی , 145متر نوساز 3خ تک واحدی , زیرقیمت (عظیمی)

تلفن: ۰۹۱۰۸۳۴۵۵۳۸ - ۸۸۰۶۰۲۵۴  


نیازمندیهای همشهری

145متر 3خواب

145متر 3خواب , 2پارکینگ سندی , مشاعات فول , بی نقص و ارزنده , دولت - جهانتاب

تلفن: (نويد)۰۹۲۱۶۰۶۵۸۱۸و۲۳۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

145 متر نوساز

145 متر نوساز , شخصی ساز بینظیر , , , دروس شهرزاد …

تلفن: قدسي ۰۹۱۹۹۵۳۶۲۶۵ ـ ۷۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

13 ساله

13 ساله , فول از هر نظر , قیمت فقط ؟؟؟؟؟ , , 144 متر نفت شمالی …

تلفن: مظاهري ۰۹۱۹۹۱۳۰۲۱۸ ـ ۷۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - علامه

سعادت آباد - علامه , 145متر اکازیون 3خواب , خوش نقشه ، غرق در نور , ( 2پارکینگ ) فول بازسازی …

تلفن: ۹۳۶۰۰۹۰۳۴۷ ۰ (رفيعي) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , 142متر بی نظیر ، غرق در نور , بازسازی شده در حد نوساز , پلان مهندسی و کاربردی …

تلفن: ۹۱۲۵۶۲۳۷۸۶ ۰ (دل انگيز) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی فاطمه طلوعی

کارت دانشجویی فاطمه طلوعی , به شماره 961123030 از , دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه بهره برداری به شماره

پروانه بهره برداری به شماره , 445 / 123 به نام , شرکت تولیدی ابزار مهدی , جهت فعالیت دراستان …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کاردانی اینجانب سمانه

مدرک کاردانی اینجانب سمانه , شایانی فرزند حبیب اله به ش , شناسنامه 627صادره از , کرمانشاه …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل سند ملکیت خانه مسکونی بنام

اصل سند ملکیت خانه مسکونی بنام , مرحوم محمدکریم نجفی به شماره , ملک89 / 1624شماره ثبت90297 …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کارشناسی

مدرک کارشناسی , فارغ التحصیلی اینجانب , شهرزادبهارمست فرزندعلی , به شماره شناسنامه11203 …

 


نیازمندیهای همشهری

اینجانب مریم گرامی زاده

اینجانب مریم گرامی زاده , فرزندعلی اصغرش.ش , 21415صادره ازتهران , کدملی0059044926 , بدین وسیله …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه پایان تحصیلات دوره

دانشنامه پایان تحصیلات دوره , کارشناسی به شماره 1385241 , به نام پادینا صفارزاده نام پدر …

 


نیازمندیهای همشهری

سندرسمی مالکیت آپارتمان به شماره

سندرسمی مالکیت آپارتمان به شماره , 5717 / 43 ش ثبت435226 از , دفتر1825بخش یازده تهران نام سید …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه مطب ش42 - 21052 - 222

پروانه مطب ش42 - 21052 - 222 , به تاریخ اعتبار30 / 4 / 90مربوط به , هژیرسیکارودی به ش نظام پزشکی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی بشماره پلاک

کارنامه تاکسیرانی بشماره پلاک , 33 ایران 499 ط59 , بشماره پروانه 93027763 , مفقودوازدرجه اعتبارساقط

 


نیازمندیهای همشهری

کارت ترددکروی پروازی فرودگاههاو

کارت ترددکروی پروازی فرودگاههاو , ناوبری هواپیمایی ایران به شماره , 0081776985متعلق به سحرسادات …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهی موقت کارشناسی ریاضی

گواهی موقت کارشناسی ریاضی , کاربردی اینجانب فاطمه شکرریزمربوط , به دانشگاه آزادواحدکرج …

 


نیازمندیهای همشهری

قراردادمسکن مهر به ش.ق

قراردادمسکن مهر به ش.ق , 9878 / 100 / 91 , به تاریخ , 10 / 02 / 91 , پروژه کوزو 6 , به نام کریم سبزعلی …

تلفن: مفقودوفاقداعتباراست  


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی آتوسا مظفرزنگنه

کارت دانشجویی آتوسا مظفرزنگنه , فرزندهوشنگ، کارت9221363203 , رشته گفتاردرمانی دانشگاه علوم …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت هوشمند کامیون

کارت هوشمند کامیون , کامیون کشنده , شهربانی:99ع645ایران33 , ش موتور:257885 , ش شاسی:825392 , بنام …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت شناسایی کروی پروازی هواپیمایی

کارت شناسایی کروی پروازی هواپیمایی , ماهان بنام سحرسادات باروتیان باکد , ملی0081776985وش.پرسنلی …

 


نیازمندیهای همشهری

اینجانب‎کارت‎هانیه عرب‎زاده‎قهیازی

اینجانب‎کارت‎هانیه عرب‎زاده‎قهیازی , به ش دانشجویی 941794017 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز،برگ کمپانی206SDمدل92

برگ سبز،برگ کمپانی206SDمدل92 , به ش.شهربانی668ب65 ایران55 , وش.موتور49320وشاسی37544 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی سپهر رحیمیان

کارت دانشجویی سپهر رحیمیان , به شماره دانشجویی 922243002 , ازدانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ …

 


نیازمندیهای همشهری

ونک - شیخ بهایی شمالی

ونک - شیخ بهایی شمالی , 143متر 3خ فول امکانات نور و , نقشه عالی،نورشمال وجنوب(بابازاده)

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۱۳۰۵۰ - ۸۸۰۳۰۴۴۰  


نیازمندیهای همشهری

جنت آباد چهارباغ

جنت آباد چهارباغ , 145متر 3خواب سوپرلوکس , نوساز فروشنده واقعی ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۳۵۹۰۰ ساسان ۴۴۴۴۹۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

دزاشیب 145متری

دزاشیب 145متری , زیر زیر قیمت , این آگهی تکرار نمیشود

تلفن: رسولي ۰۹۱۲۵۰۶۴۳۷۹ ـ ۷۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

145متر 3خواب

145متر 3خواب , 2پارکینگ سندی , مشاعات فول , بی نقص و ارزنده , دولت - جهانتاب

تلفن: (نويد)۰۹۲۱۶۰۶۵۸۱۸و۲۳۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه (( اندرزگو ))

# قیطریه (( اندرزگو )) , 144متری 2خ، لابی ، سالن , اجتماعات ،فروشنده واقعی (اطمینان)

تلفن: ۰۹۱۹۱۸۴۶۶۳۷ - ۷۵۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

پونک

پونک , 5واحد 145متری 3خوابه , نوساز - فول امکانات , 2طرف نورگیر , با موقعیت اداری , بصورت یکجا …

تلفن: ۰۹۱۹۹۱۹۱۴۵۵  


نیازمندیهای همشهری

145متر 3خ 100مترقدرالسهم

145متر 3خ 100مترقدرالسهم , نورگیرازشمال وجنوب،زیرقیمت , شهرک غرب - فلامک جنوبی

تلفن: پارسا ۷۵۳۹۵و۰۹۱۲۶۰۱۱۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه - جهانتاب #

# قیطریه - جهانتاب # , 145متر3 خ،نوساز،فول امکانات , لطفا خانه دار شوید (شکری)

تلفن: ۰۹۳۳۷۹۰۳۲۰۹ - ۷۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فرصت طلایی زیرقیمت منطقه

فرصت طلایی زیرقیمت منطقه , 142متر فول امکانات , متری 16500 , جردن پارک ملت

تلفن: مهيار ۰۹۱۲۲۹۹۰۵۱۳ ـ ۷۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

پونک - کمالی

پونک - کمالی , 145متر نوساز 3خواب , متری15م( املاک ایفل ) حیدری

تلفن: ۰۹۱۶۹۱۸۶۲۵۸ - ۴۴۴۹۸۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه #

# قیطریه # , 145متر 3خ لوکیشن‎عالی , تکواحدی ، به قیمت (هدایتی)

تلفن: ۰۹۳۸۴۹۲۰۸۲۷ و ۲۲۲۰۷۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه ( فول امکانات )

# قیطریه ( فول امکانات ) , 145متری ،نورونقشه فوق العاده , 350 / 2 میلیارد (شیرازی)

تلفن: ۰۹۳۸۳۰۵۷۳۱۰ - ۲۲۳۹۱۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

قائم مقام

قائم مقام , 142 متر 3 خوابه تکواحدی , کلیدنخورده فول امکانات - حدمیثاق

تلفن: ۰۹۹۰۲۱۲۷۲۹۶ - ۸۸۳۱۴۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

کاشانی - شاهین جنوبی

کاشانی - شاهین جنوبی , 142متر 3خ طبقه5 تکواحدی , فول بازسازی زیرقیمت «نصری»

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۹۱۶۵۵ - ۴۴۰۰۶۶۱۵  


نیازمندیهای همشهری

145متر پلان تفکیکی متریال برند

145متر پلان تفکیکی متریال برند , 3خ ویوابدی تهران فول امکانات , لابی مجلل + 2پارکینگ سندی …

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۷۴۹۶۱ ـ ۲۲۰۶۱۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران - بهترین‎فرعی

پاسداران - بهترین‎فرعی , 145متر3خوابه،روبه‎آفتاب،چشم , ‎اندازعالی،‎متری200 / 15م(خزایی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۸۳۳۰۶و۲۲۷۹۲۵۵۷  


نیازمندیهای همشهری

145 متر ، 3خواب

145 متر ، 3خواب , تک واحدی ، با امکانات , سه بر ، موقعیت استثنائی , زیرقیمت!!متری700 / 15م-پویا …

تلفن: ۰۹۱۲۹۶۱۲۵۰۵ - ۸۸۵۶۱۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد-بالای کاج

سعادت آباد-بالای کاج , 145 متر 3 خواب شیک , 2 پارکینگ سندی , استخر - سونا - جکوزی , چندساله،بازسازی …

تلفن: (برومند) ۲۲۱۱۷۰۴۷ ۰۹۱۲۳۳۹۲۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دولت - کیکاووس

دولت - کیکاووس , 143متر 3خ فول بازسازی , فقط متری 800 / 12م (فرجی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۴۵۰۸۱ - ۲۲۷۷۶۴۶۹  


نیازمندیهای همشهری

دیباجی جنوبی

دیباجی جنوبی , 145متر3خ،نورونقشه بی نظیر , نوساز،فروشنده واقعی(طباطبایی)

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۱۵۳۳۹و۲۲۵۵۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

جواز اسلحه شکاری کالیبر 12

جواز اسلحه شکاری کالیبر 12 , تک لول ، ته پر چخماقی به ش بدنه , 3800343 مفقود گردیده و از , درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک موقت لیسانس باشماره

مدرک موقت لیسانس باشماره , 7648 / 410 بنام مریم دستیاربه , ش شناسنامه 1203ازدانشگاه شهید , …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی , اینجانب غزل تقی زاده , فراهانی فرزند هادی به , شماره شناسنامه 20244 …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه اینجانب

شناسنامه اینجانب , محمد علی کرد به شماره 1415 , فرزند حسن صادره از تهران , مفقود و بی اعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

فرم های5گازنظام مهندسی بشماره

فرم های5گازنظام مهندسی بشماره , سریال121088دارای کدرهگیری , 212370825بنام عباس ندرلو , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

دفترچه عضویت تعاونی تاکسی بار

دفترچه عضویت تعاونی تاکسی بار , تهران و حومه بنام اسمعیل پیرجهان , به شماره 105926 مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

مجوز فعالیت اقتصادی اینجانب

مجوز فعالیت اقتصادی اینجانب , سید لیدا سادات هندی , بشماره 0400350165 , مفقود گشته و فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

سندوبرگه کمپانی پراید131

سندوبرگه کمپانی پراید131 , ش.پ 71 ق 797 ایران10 , ش.م M135971293 , مفقود گردیده و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

کارت خط پرواز فرودگاه

کارت خط پرواز فرودگاه , امام خمینی به شماره , 11239 و کارت پرسنلی , شرکت هواپیمایی ماهان …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه کسب املاک بنام مجید

پروانه کسب املاک بنام مجید , همراهی ش.صنفی 0466091199 , کدآیسیک 702010 مفقود گردیده , واز درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت برگ تایید شده

کارت برگ تایید شده , به شماره سریال 262307 , مربوط به دفتر نمایندگی شهرری , باشماره هولوگرام …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی , اینجانب غزل تقی زاده , فراهانی فرزند هادی به , شماره شناسنامه 20244 …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت‎تردد‎پارکینگ‎فرودگاه‎امام

کارت‎تردد‎پارکینگ‎فرودگاه‎امام , به شماره 6235 , مفقود گردیده و , از درجه اعتبار ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه مسئول فنی MMT

پروانه مسئول فنی MMT , حمیدرضا دهقانیان به شماره , ن .پ 86444مفقودگردیده , و از درجه اعتبارساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

بدینوسیله اعلام میشود

بدینوسیله اعلام میشود , پروانه مسئول فنی , مرکزناباروری تابان , سرکار خانم دکتر , مینا …

 


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد 142متری

سعادت آباد 142متری , 2پارکینگ سندی لابی و ... , نوساز کلیدنخورده , فقط متری 500 / 18م

تلفن: ۰۹۱۲۲۶۸۷۵۱۷ ارسلان ۲۲۰۶۱۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

ساقدوش

ساقدوش , 145متر ، نوساز ، لوکس , بهترین سازه منطقه (بابازاده)

تلفن: ۰۹۳۵۳۹۳۷۱۵۰ - ۲۲۸۸۳۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

142متر 2خواب

142متر 2خواب , طبقات بالا - غرق در نور , زیر قیمت منطقه , فول امکانات , نیاوران - مرجان

تلفن: آقايي۰۹۱۲۸۹۱۰۸۸۷و۲۳۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

# دیباجی جنوبی #

# دیباجی جنوبی # , 145متر3خ‎نوسازنورنقشه‎عالی , تکواحدی،بقیمت‎رسیده‎فقط؟؟(راد)

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۳۰۳۱۷ و ۲۲۲۰۷۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

فاطمی هشت بهشت لعل

فاطمی هشت بهشت لعل , 143متر3خ تکواحدی22ساله ط4 , باپارکینگ،بسیارتمیز،متری8م(آریا

تلفن: ۰۹۳۰۰۲۱۹۸۹۴و۸۸۹۹۵۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

کردستان - آزادگان

کردستان - آزادگان , 145متر 3خ فوری فروشی , بی نظیر در منطقه

تلفن: عباس زاده ۰۹۱۲۳۶۰۰۶۷۶  


نیازمندیهای همشهری

# دروس #

# دروس # , 145متر نوساز تکواحدی , متری 17میلیون (شریفی)

تلفن: ۰۹۹۱۱۷۳۸۷۱۶ و ۲۲۷۷۹۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

هروی - وفامنش

هروی - وفامنش , 145متر2پارکینگ،نوساز , درفرعی‎دنج‎ومشجر (پیام)

تلفن: ۰۹۹۰۲۹۳۰۷۱۴و۲۲۷۸۱۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران - بهستانها

پاسداران - بهستانها , 141متری 12سال‏ساخت , باتمام‎امکانات (مهندس‎حجازی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۹۳۵۷۵و۲۲۷۸۱۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه (( اندرزگو ))

# قیطریه (( اندرزگو )) , 144متری 2خ، لابی ، سالن , اجتماعات ،فروشنده واقعی (اطمینان)

تلفن: ۰۹۱۹۱۸۴۶۶۳۷ - ۷۵۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه #

# قیطریه # , 145متر3خ‎لوکیشن‎عالی‎تکواحدی , ‎فوق‎العاده ، به قیمت (هدایتی)

تلفن: ۰۹۳۸۴۹۲۰۸۲۷ و ۲۲۲۰۷۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

قیطریه - چیذر

قیطریه - چیذر , 143مترکلیدنخورده نورگیر , تراس ، ویوبسیار عالی (خسروانی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۰۰۷۴ - ۲۲۳۹۱۳۰۰  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه - جهانتاب #

# قیطریه - جهانتاب # , 145متر3 خ،نوساز،فول امکانات , لطفا خانه دار شوید (شکری)

تلفن: ۰۹۳۳۷۹۰۳۲۰۹ - ۷۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

جردن - ولیعصر

جردن - ولیعصر , 145متر 3خوابه , شخصی ساز (سونا و جکوزی) , فروشنده واقعی.زیرقیمت؟؟؟

تلفن: ۰۹۰۱۷۹۶۱۵۴۱ شاهين ۲۳۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

گیشا - املاک قرن 21

گیشا - املاک قرن 21 , 145متر 3خ 1 از 4واحد 73متر , قدرالسهم،پارکینگ،انباری(شهرابی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۴۳۰۴۱ - ۸۸۲۴۰۱۰۱  


نیازمندیهای همشهری

پونک - سردارجنگل

پونک - سردارجنگل , 142متر 3خ ط 1 و 2 و 4 نوساز , کلید نخورده ( املاک ایفل ) آرام

تلفن: ۰۹۲۱۳۶۰۰۲۰۵ - ۴۴۴۹۸۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد

یوسف آباد , 145 متر نوساز , با تمام امکانات

تلفن: جهاني ۰۹۱۲۲۳۵۶۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران - 142متر

نیاوران - 142متر , نوساز و تکواحدی , در بهترین لوکیشن (فرهادی)

تلفن: ۰۹۱۹۵۲۶۴۸۲۴و۲۲۲۲۱۷۱۹  


نیازمندیهای همشهری

خیابان آزادی

خیابان آزادی , 145متر تکواحدی تخلیه , 75مترقدرالسهم مقطوع760م

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۰۴۶۹۳  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , 143متر 3خوابه , بازسازی صفر تا صد , غرق در نور , زیرقیمت منطقه

تلفن: ۹۱۲۵۶۲۳۷۸۶ ۰ (دل انگيز) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

پاسپورت به نام مرجان رحیمی

پاسپورت به نام مرجان رحیمی , کد ملی 1363047 نام پدر محمد , تاریخ تولد 20 / 12 / 75 , مفقود و فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت برگ تایید شده

کارت برگ تایید شده , به شماره سریال 262307 , مربوط به دفتر نمایندگی شهرری , باشماره هولوگرام …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی , به شماره شناسه ملی , 10102679915 , مربوط به شرکت , گسترش تجهیزات دانا , در تاریخ …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز جنسیس مدل2011

برگه سبز جنسیس مدل2011 , ش پلاک 86 ص 699 ایران66 , شماره شاسی , KMHGC41EBBU112957 , شماره موتور , G6DAAS580821 …

 


نیازمندیهای همشهری

قراردادآپارتمان پروژه مسکن مهر

قراردادآپارتمان پروژه مسکن مهر , پرند(شرکت عمران مسها)به شماره , 1771 / 130 / 91 به تاریخ ذیل …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشگاه علوم تحقیقات

دانشگاه علوم تحقیقات , کارشناسی زبان فرانسه-مترجمی , ش تاییدسازمان مرکزی , 159212302216تاریخ …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسن اکبرنژادبائی فرزند علی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسن اکبرنژادبائی فرزند علی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت شناسایی خانم مهساتوسلی به

کارت شناسایی خانم مهساتوسلی به , شماره 518010وقراردادنمایندگی , بیمه پارسیان به کد1044 /ق …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت ملی بنام حسین صالحی گل

کارت ملی بنام حسین صالحی گل , ملی0065898710 نام پدرابراهیم , متولد26 / 3 / 62 و ش ش 1579 , مفقود و …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه برگ سبز گمرکی

پروانه برگ سبز گمرکی , شرکت پارس پلاستیک خوزستان , به شماره , 6419592 , به ارزش 295هزار یورو …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی , اینجانب سحرانتک چی , فرزندحسین شماره شناسنامه , 4609 صادره ازتهران …

 


نیازمندیهای همشهری

سند سبز خودرو نیسان بشهربانی

سند سبز خودرو نیسان بشهربانی , 47 ع 216 ایران11 و شماره , شاسی 0369 مفقود گردیده و , از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک تحصیلی ش دانشجویی

مدرک تحصیلی ش دانشجویی , 84852210100بنام سیمین , درویشی رشته حسابداری دانشگاه , آزادواحدرودهن …

 


نیازمندیهای همشهری

قراردادمسکن مهربه ش قرارداد

قراردادمسکن مهربه ش قرارداد , 6909 / 95 / ص / 110 به تاریخ , 21 / 4 / 1395 بنام مهدی رئیسی , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

سندکمپانی و برگ سبز

سندکمپانی و برگ سبز , موتور به شماره پلاک , 61635128 , شماره تنه موتور , M2D12125A9400816 , ش.م 0125M2D940676 …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه بهداشتی ساخت

پروانه بهداشتی ساخت , لاک ناخن به نام تجاری لیدی کر , به نام شرکت , آرمان بهداشت ایرانیان …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت هوشمند کامیون مدل1971

کارت هوشمند کامیون مدل1971 , ب ش پلاک 23 ع 118 ایران68 , بنام محمود پاکدل , مفقود و فاقد اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب , ناصر آزادیان مهربانی فرزند , محمد به ش شناسنامه 1572 , صادره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز دنا مدل96

برگه سبز دنا مدل96 , ش پلاک 44 ط 247 ایران77 , شماره شاسی , NAAW01HE6HE471156 , شماره موتور , 147H0316505 , …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت بازرگانی به شماره

کارت بازرگانی به شماره , ثبت 486763 صادره از , اتاق بازرگانی تهران , و کارت بانک پاسارگاد …

 


نیازمندیهای همشهری

ساقدوش

ساقدوش , بهترین سازه منطقه ، بام سبز , 145متر، نوساز، لوکس- بابازاده

تلفن: ۰۹۳۵۳۹۳۷۱۵۰ - ۲۲۸۸۳۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

# فرمانیه - آجودانیه #

# فرمانیه - آجودانیه # , 145متر 3خواب نوساز

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۰۴۰۴۲ خانم دلوين ۲۶۱۵۴۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

زیرقیمت منطقه

زیرقیمت منطقه , 142متر تکواحدی فول , « کلیدنخورده » , متری 700 / 10م (رفیعی) , ستارخان تهران …

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۵۹۳۶ ـ ۴۴۲۹۱۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه - پارک #

# قیطریه - پارک # , 145متر 3خوابه نوساز , زیرقیمت،فقط750 / 2م(نایبی)

تلفن: ۰۹۳۹۷۵۶۴۹۸۳ و ۲۲۶۹۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد

یوسف آباد , 145 متر نوساز , با تمام امکانات

تلفن: جهاني ۰۹۱۲۲۳۵۶۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

144متر 3خواب فول امکانات

144متر 3خواب فول امکانات , طبقه4 کم واحد سالن پرده خور , پلان مهندسی.نقشه درخورتحسین , مقطوع …

تلفن: ۹۱۲۹۶۳۲۲۹۷ و ۸۸۶۹۶۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

145متری نوساز

145متری نوساز , خوش نقشه ، آفتابگیر , سازه برند ، متری 16م , متریال اروپای شرقی , ظفر جردن

تلفن: هدايت ۰۹۳۵۶۶۵۰۱۰۵ ـ ۷۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

آن تایم

آن تایم , زعفرانیه سوپرلوکس , 145 متر 2مستر , نورگیر کامل , سازه کم واحد , با تمامی امکانات …

تلفن: ۰۹۳۳۱۹۱۶۱۵۲ ـ ۲۲۴۲۴۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

بعلت مهاجرت پول لازم

بعلت مهاجرت پول لازم , 142متر / تکواحدی / 3خوابه , فول / پرده خور / نورگیرعالی , تخفیف عالی …

تلفن: ۴۴۹۷۹۹۶۰ - ۰۹۱۲۱۳۲۹۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

2خواب‎مسترطبقه9ویوی ابدی

2خواب‎مسترطبقه9ویوی ابدی , مشاعات کامل و بسیار مجلل , روف گاردن360درجه بدون مشرف , 20 %زیرقیمت …

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۹۰۲۷۴ و ۲۳۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

شمال جردن

شمال جردن , 145 متر - لوکس , (( قیمت اکازیون )) دانش

تلفن: ۸۸۶۵۸۱۸۲ - ۰۹۱۲۸۹۴۵۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

145متر 3خواب سوپر لوکس

145متر 3خواب سوپر لوکس , پلان بی نقص - متریال برند , لابی شیک.طبقات بالا.فرعی دنج , فوری …

تلفن: ۰۹۱۰۶۸۸۲۰۲۶ و ۲۲۰۸۲۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , 145 متر فوق العاده لوکس , مشاعات لاکچری + لابی من , Pool + Gym , 2 پارکینگ BOX

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۰۷۱۱۰ « فرزاد »  


نیازمندیهای همشهری

بدینوسیله اعلام میشود

بدینوسیله اعلام میشود , پروانه مسئول فنی , مرکزناباروری تابان , سرکار خانم دکتر , مینا …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کارشناسی اینجانب

مدرک کارشناسی اینجانب , مجید راستین فرزند یوسف , شناسنامه: 0013921940 , ازتهران،مقطع کارشناسی …

 


نیازمندیهای همشهری

مجوزساخت‎عینک‏طبی‎به‎شماره

مجوزساخت‎عینک‏طبی‎به‎شماره , 168 / ع / ط / 16687 / 8 / ک , 19 / 3 / 69 بنام‎سیدمحمودسجادی , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهینامه موقت فارغ التحصیل

گواهینامه موقت فارغ التحصیل , آناهیتا خداکرمی فرزند نورعلی , بشماره ملی1940051312 , صادره …

 


نیازمندیهای همشهری

جواز میوه فروشی به شماره

جواز میوه فروشی به شماره , پروانه 70 / الف - 856 , تاریخ صدور16 / 1 / 90 , مفقودوازاعتبارساقط

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی لیلابابااحمدی کدملی

کارت دانشجویی لیلابابااحمدی کدملی , 0480813205بشماره دانشجویی , 931263014 دانشگاه علم وفرهنگ …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی , بشماره70009 / 9844 / 31 , مورخ 10 / 10 / 1376بنام سید , محمدمیررضائی رودکی جهت …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی ابوالفضل آقاجانلو

کارت دانشجویی ابوالفضل آقاجانلو , بشماره9011210451 ازموسسه , آموزش عالی پارسیان قزوین رشته …

 


نیازمندیهای همشهری

سند و فاکتور فروش خودرو تیگو5

سند و فاکتور فروش خودرو تیگو5 , بشهربانی 938س23ایران 31 و , ش.شاسی 1026530مفقود گردیده , و از …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کارشناسی معماری اینجانب

مدرک کارشناسی معماری اینجانب , میثم نیازوندی به شماره12329 , از دانشگاه آزاد ابهر , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل جوازحمل سلاح شکاری بنام

اصل جوازحمل سلاح شکاری بنام , علی اصغرصادقی کلیمی به شماره سلاح , B15669وشماره پروانه سلاح …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک تحصیلی اینجانب زهره خوبان

مدرک تحصیلی اینجانب زهره خوبان , شماره دانشجویی 86125023 , فوق‎لیسانس‎صنایع دانشگاه‎امیرکبیر …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت بنزC200 به شماره

سندمالکیت بنزC200 به شماره , شهربانی961 س91 ایران10 به , ش.شاسیEA903851 مفقود و , از درجه اعتبارساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه اینجانب داود چکنه مقدم

شناسنامه اینجانب داود چکنه مقدم , به شماره شناسنامه 3795 و , شماره سریال 46589048 الف , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

آگهی فقدان

آگهی فقدان , مدرک تحصیلی , مدرک کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد , فارق التحصیلی اینجانب …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت پایان خدمت اینجانب

کارت پایان خدمت اینجانب , بهمن عمادی خیاو به کد ملی , 3621252967 مفقود گردیده , وازدرجه اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه سبزپژو206 SD

شناسنامه سبزپژو206 SD , به ش.پ574ن26ایران66 , وش.شJJ 585957بنام حسن , محبی مفقودوفاقداعتبارمیباشد.

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک دیپلم پارمیدا مهندس پور

مدرک دیپلم پارمیدا مهندس پور , به ش.ش 4 018542 044 , متولد28 / 04 / 70 صادره از تهران , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی پژو405 مدل82

سند کمپانی پژو405 مدل82 , ش پلاک 97 م 137 ایران33 , شماره شاسی , 0082052889 , شماره موتور , 12482032160 , …

 


نیازمندیهای همشهری

جوازکسب لاستیک فروشی به

جوازکسب لاستیک فروشی به , شماره شناسه صنفی0168716792 , به تاریخ اعتبار25 / 05 / 1401 , مفقود و فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

X دولت - دیباجی X

X دولت - دیباجی X , 145 متر 3خ تکواحدی , نقشه بی نظیر بپرسیدچند؟ یوسفی

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۴۰۳۲۲ - ۲۲۲۰۳۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد - مستوفی

یوسف آباد - مستوفی , 145متر 3خواب تک واحدی , نوساز ( کامران )

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۳۷۴۷۲ - ۸۸۰۶۰۲۵۴  


نیازمندیهای همشهری

کردستان - آزادگان

کردستان - آزادگان , 145 متر 3خ فوری فروشی , بی نظیر در منطقه

تلفن: عباس زاده ۰۹۱۲۳۶۰۰۶۷۶  


نیازمندیهای همشهری

شهرک غرب ( فاز 4 )

شهرک غرب ( فاز 4 ) , 143 متر - 8 واحدی , بازسازی شده ... , فروشنده 100 %

تلفن: ۰۹۳۹۶۶۱۹۱۳۳ کرمي ۸۸۵۶۱۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد

یوسف آباد , 145 متر نوساز , با تمام امکانات

تلفن: جهاني ۰۹۱۲۲۳۵۶۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

144متر 3خواب فول امکانات

144متر 3خواب فول امکانات , طبقه4 کم واحد سالن پرده خور , پلان مهندسی.نقشه درخورتحسین , مقطوع …

تلفن: ۹۱۲۹۶۳۲۲۹۷ و ۸۸۶۹۶۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

شگفت زده شوید

شگفت زده شوید , 143متر / تکواحدی / 5ساله , فول / پرده خور / 3خوابه , فقط متری ... ( گرجی ) , بلوار …

تلفن: ۴۴۹۷۹۹۶۰ - ۰۹۱۲۱۳۲۹۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

صداقت - تهرانپارس

صداقت - تهرانپارس , 145 متر 3 خوابه تکواحدی , 15 سال ساخت ( مدیری )

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۹۳۳۴ - ۷۷۸۶۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد

یوسف آباد , 145متر سوپرلوکس , 3خواب 2پارکینگ (کیارش)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۷۴۱۶۱ - ۸۸۷۰۱۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

# اندرزگو - سلیمی #

# اندرزگو - سلیمی # , 145متر یک‎‎سال‎ساخت , نقشه‎متریال‎بی‎نظیر،اکازیون(رودی)

تلفن: ۰۹۳۰۶۰۲۱۵۷۳ و ۲۲۳۹۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

فاطمی هشت بهشت لعل

فاطمی هشت بهشت لعل , 143متر3خ تکواحدی22ساله ط4 , باپارکینگ،بسیارتمیز،متری8م(آریا

تلفن: ۰۹۳۰۰۲۱۹۸۹۴و۸۸۹۹۵۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

اقدسیه - فیروزبخش

اقدسیه - فیروزبخش , 142متر3خوابه , چندساله (موسوی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۲۰۴۱و۲۲۸۱۳۲۸۱  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد-نفت

میرداماد-نفت , 145متر،نوسازی شده،امکانات کامل , مهندسی ساز روبه آفتاب(آخرتی)

تلفن: ۰۹۱۰۱۶۳۳۴۵۶و۲۲۲۷۶۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

142متر ( تکواحدی ) نوساز

142متر ( تکواحدی ) نوساز , ورودی مجزا + روف گاردن , متریال درجه یک , بهترین طبقه ( روزبه ) …

تلفن: ۰۹۳۰۴۰۳۹۳۹۳ - ۸۸۵۶۱۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد ( اکازیون )

سعادت آباد ( اکازیون ) , 145متر 3خواب نوسازی شده , بهترین فرعی - طبقات بالا , قیمت فقط 100 /

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۸۸۴۶۰ کامراني ۸۸۵۶۴۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

142 متر 3خ طبقه 5

142 متر 3خ طبقه 5 , تکواحدی سونا خشک وجکوزی , داخل واحد , متری200 / 11میلیون (رامین فر , جهاداکبر …

تلفن: ۰۹۳۵۴۲۰۵۱۵۴ ـ ۴۴۹۶۹۵۸۶  


نیازمندیهای همشهری

145متر 3خوابه

145متر 3خوابه , 2نبش نور , سازه + لوکیشن عالی , (صانعی) , پاسداران - هروی

تلفن: ۰۹۳۰۱۰۲۹۹۹۴ و ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

هروی

هروی , 142 متر 3 خواب , بازسازی شده کامل ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۶۵۵۷۱ طاهري ۲۲۸۵۵۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

خیابان آزادی

خیابان آزادی , 145متر تکواحدی تخلیه , 75مترقدرالسهم مقطوع760م

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۰۴۶۹۳  


نیازمندیهای همشهری

گیشا - یک از 4

گیشا - یک از 4 , 145 مترحیاط دار بازسازی(تاج) ,

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۹۴۷۰۲ - ۸۸۲۶۱۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

جواز کسب هومن حسنی

جواز کسب هومن حسنی , به شماره 1664 , از اتحادیه املاک , مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کارشناسی دانیال بهروزی

مدرک کارشناسی دانیال بهروزی , فرزندمحمد شماره ملی , 1740882857 , رشته متالوژی صنعتی به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی , شرکت بهکوش تجارت ساعی , به شماره 14003775978 , و شماره ثبت 446671 , مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی اینجانب

کارت دانشجویی اینجانب , هانیه ثروتی بشماره , 91136028130169 , مفقودگردیده وفاقداعتباراست.

 


نیازمندیهای همشهری

قراردادمسکن مهر به ش.ق

قراردادمسکن مهر به ش.ق , 797 / 119 / 92 , به تاریخ , 24 / 04 / 92 , پروژه سامان 2 فاز 4 , به نام خانم رویاحیدری

تلفن: مفقودوفاقداعتباراست  


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه دائم میناشکوریان

دانشنامه دائم میناشکوریان , عشق آبادفرزندمحمودبه کدملی , 0053415337صادره ازتهران در , مقطع …

 


نیازمندیهای همشهری

قراردادمسکن مهربه ش.ق

قراردادمسکن مهربه ش.ق , 3201 / 100 / 96 انتقالی , به تاریخ , 07 / 03 / 93 , پروژه کرمانشاهان , به نام …

تلفن: مفقودوفاقداعتباراست  


نیازمندیهای همشهری

پروانه بهداشتی بهره برداری

پروانه بهداشتی بهره برداری , دامداری به شماره323مورخ , 19 / 1 / 1392وشماره , 2040405072251بنام , سیدعلی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی اینجانب

کارت دانشجویی اینجانب , علیرضا امینی به شماره دانشجویی , 9611300006 دانشگاه علوم , پزشکی …

 


نیازمندیهای همشهری

جوازنانوایی بشماره واحدصنفی

جوازنانوایی بشماره واحدصنفی , 1354وشماره سریال134488 , بنام علی اکبرابوترابی مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

مهر نظام پزشکی اینجانب

مهر نظام پزشکی اینجانب , دکتر علی پناهی بروجنی , به شماره 115293 مفقودگردیده , و از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سندموتورسیکلت رهرومدل95

سندموتورسیکلت رهرومدل95 , پلاک 135 ایران 63757 موتور , 0124NBJ425061 بنام محمدعلی , عبدالهی مفقودفاقداعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت‎راهور‎موتورسیکلت

سندمالکیت‎راهور‎موتورسیکلت , NS مدل 97 , ش پلاک 136 / 16677 , شماره شاسی , N5PACAJHTJAF13340 , ش موتورJLZCHC91185 …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی اینجانب

کارنامه تاکسیرانی اینجانب , ابوالفتح زندیه به شماره , 96058390 مفقودگردیده , وازدرجه اعتبارساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه اشتغال مهدی رضایی

پروانه اشتغال مهدی رضایی , به شماره 01030007808 , مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط است

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی ( گواهی

مدرک فارغ التحصیلی ( گواهی , موقت دانشنامه )اینجانب مهدی , مرادی بیدهندی فرزندمحمدعلی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی مهدی حسین آبادی

کارت دانشجویی مهدی حسین آبادی , اصفهان به شماره931123013 , وکدملی0480713510دانشگاه علم , و فرهنگ …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت ملی اینجانب عباس بختیاری

کارت ملی اینجانب عباس بختیاری , به ش 3341198482فرزندرحیم , وگواهینامه به ش9283346528 , مفقودگشته …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل سند مالکیت کاداستری

اصل سند مالکیت کاداستری , آپارتمان قطعه 2 و پارکینگ , مزاحم 9 مربوط به پلاک ثبتی , اصلی …

 


نیازمندیهای همشهری

سند خانه اوقافی

سند خانه اوقافی , بنام کلیم اله فتحی کجل , فرزند عزیزاله ش.ش757 , صادره از میانه عرصه مسکونی …

 


نیازمندیهای همشهری

جردن (( اکازیون ))

جردن (( اکازیون )) , 145متر 6ساله , بهترین فرعی به قیمت ( دانش )

تلفن: ۸۸۶۵۸۱۸۲ - ۰۹۱۲۸۹۴۵۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

امیرآباد شمالی

امیرآباد شمالی , 145متر 3خوابه 2ساله , امکانات کامل طبقه اول (کیارش)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۷۴۱۶۱ - ۸۸۷۱۳۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران - زمرد

پاسداران - زمرد , 145متر 4ساله با 2پارکینگ شیک , و خوش نقشه متری 15م ( فلاح )

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۷۱۹۷۱و۲۲۸۸۶۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

* خیابان قزوین - نوساز *

* خیابان قزوین - نوساز * , 143متر 3خ پارکینگ،انباری , آسانسور ، زیرقیمت با100م‎وام‎

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۷۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

141 متر ( نوساز ) کم واحد

141 متر ( نوساز ) کم واحد , 2پارکینگ سندی + لابی شیک , بسیارخوش نقشه وبه قیمت رسیده , بازدید …

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۳۵۱۵ - ۸۸۵۶۱۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

145متر 3خواب ویوی ابدی

145متر 3خواب ویوی ابدی , سازنده بنام - متریال برند , لابی شیک فرعی دنج بهترین طبقه , بازدید=قرارداد.زیرقیمت.فقط؟ …

تلفن: اولادي۰۹۱۰۶۸۸۲۰۲۶و۲۲۰۸۲۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

# املاک آراز #

# املاک آراز # , آجودانیه - برج , 143متر 3خواب 4ساله , فرنیش - رو به آفتاب -سینما , کافی شاپ …

تلفن: ۰۹۲۱۲۲۴۰۳۶۱ کلهـر ۲۲۲۸۴۸۴۷  


نیازمندیهای همشهری

قیطریه ( زیرقیمت )

قیطریه ( زیرقیمت ) , 145متر3خواب2پارکینگ فوری , 500 / 2 میلیارد ( شمیرانی )

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۹۸۲۶۱ - ۲۲۵۶۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

ساقدوش

ساقدوش , بهترین سازه منطقه، بام سبز , 145متر، نوساز، لوکس- بابازاده

تلفن: ۰۹۳۵۳۹۳۷۱۵۰ - ۲۲۸۸۳۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

اقدسیه - بوستان

اقدسیه - بوستان , 145متر-فول-لابی مجلل , 2پارکینگ فروشنده واقعی (بهروز)

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۵۶۳۵۱ - ۲۲۸۳۲۰۰۴  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران # یاسر #

نیاوران # یاسر # , 145 متر 3خ اوقاف , فقط 4 / 2 میلیارد؟!! اتابک

تلفن: ۲۶۱۱۰۳۶۰ - ۰۹۱۳۳۵۱۷۶۸۴  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران - اکازیون

پاسداران - اکازیون , 145متر3خوابه 4ساله با2پارکینگ , بعلت نیاز 240 / 2 میلیارد یزدی

تلفن: ۰۹۱۰۸۱۶۴۲۸۴و۲۲۸۸۶۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

زندگی در کلاس A ...

زندگی در کلاس A ... , 145 متر دوبلکس , نوساز BMS مبله کامل , سازنده معتبر ( تبریزی ) , سعادت آباد …

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۹۴۱۹۳ - ۸۸۵۶۱۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

دولت - دیباجی جنوبی

دولت - دیباجی جنوبی , 145متر 3خ نشیمن مجزا , باامکانات لابی 780 / 1م (لرستانی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۴۴۷۶۷ و ۲۲۵۸۱۳۴۴  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی(بیمارستان ایران مهر)

شریعتی(بیمارستان ایران مهر) , 145 متر 3 خ خوش نقشه و , لوکس تکواحدی نوساز ( وکیلی )

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۸۱۲ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

قیطریه

قیطریه , 143 متر 3 خ فول امکانات , با پارکینگ و انباری

تلفن: ۰۹۱۲۰۱۸۶۴۱۶  


نیازمندیهای همشهری

هروی - میدان عقیلی

هروی - میدان عقیلی , 145متر 5 ساله , بازدید = قرارداد ,

تلفن: ۰۹۱۰۹۹۲۵۵۲۱ مهدوي ۲۲۸۵۵۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

145 متر بالای کاج

145 متر بالای کاج , فوق لوکس و مدرن , لابی باشکوه + لابی من , استخر،سونا،جکوزی حرفه ای , …

تلفن: فرزاد ۰۹۱۲۱۵۰۷۱۱۰  


نیازمندیهای همشهری

قیطریه - پارک

قیطریه - پارک , 145متر 9ساله , بازسازی ‎شده ، فول ‍ امکانات , بهترین لوکیشن پارک , فوری …

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۳۸۵۸۳ افشار ۲۲۵۵۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد - نفت

میرداماد - نفت , 145متر3خواب ویوابدی نورونقشه , بی نظیر فول امکانات (کیان)

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۳۳۳۸۹و۲۲۲۲۹۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی اینجانب

کارنامه تاکسیرانی اینجانب , فضل اله مرشدزاده نیری به , شماره ملی0066046025 , مفقود و فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

لوح ( مجوز) بارهوایی

لوح ( مجوز) بارهوایی , شرکت آپادانا پرواز , به شماره ثبت184850تهران , مفقود و اعتبار ندارد

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه وکالت خانم مرجان آباده

پروانه وکالت خانم مرجان آباده , شیرازی به شماره پروانه 19224 , وکیل پایه یک دادگستری محل …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودرو نیسان 87

برگ سبز خودرو نیسان 87 , شهربانی ایران77 376 س 43 , ش موتور 444572 , ش شاسی L155776 , بنام محمد مرادی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی به نام

کارنامه تاکسیرانی به نام , شعبانعلی پیرحسینی ش پلاک , ایران 33 - 696 ت 53 مفقودگشته , و ازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سندپنج برگی مسکن مهر پرند

سندپنج برگی مسکن مهر پرند , به شماره 574 / 144 / 92 و به , تاریخ 17 / 11 / 1391بنام معصومه , یگانه …

 


نیازمندیهای همشهری

بدینوسیله اعلام میشود

بدینوسیله اعلام میشود , پروانه مسئول فنی , مرکزناباروری تابان , سرکار خانم دکتر , مینا …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک دانشنامه پایان

مدرک دانشنامه پایان , تحصیلات دوره کاردانی , ازدانشگاه آزاداسلامی , واحدمجلسی اینجانب …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی اینجانب

کارت دانشجویی اینجانب , آقای علی غفاریان پورقهوچی , به شماره دانشجویی 921764016 , مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت وسند مالکیت راهورموتور

کارت وسند مالکیت راهورموتور , ش پ ایران132 - 54915 , ش ش 9355347 مفقود گشته , و از درجه اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسه مالکیت موتورسیکلت به

شناسه مالکیت موتورسیکلت به , پلاک ایران 121 - 85883 موتور , 09801385 شاسی 9003395 , مفقود گردیده و …

 


نیازمندیهای همشهری

یک قطعه طلای‎آب شده

یک قطعه طلای‎آب شده , مفقود گردیده است , از یابنده تقاضا می گردد , با تلفن های زیر , تماس …

تلفن: ۰۹۹۱۲۸۰۶۴۸۹ ۰۹۱۹۸۳۱۶۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

کارت تردد دائم فرودگاه امام

کارت تردد دائم فرودگاه امام , خمینی ره اینجانب رحیم ابراهیم زاده , گلستانی فرزنداکبربشماره …

 


نیازمندیهای همشهری

گذرنامه‎اینجانب‏عین‎ا..کاظمی

گذرنامه‎اینجانب‏عین‎ا..کاظمی , بشماره‎شناسنامه73فرزندحسین , شماره‎ملی2631072431تاریخ‎تولد …

 


نیازمندیهای همشهری

بدینوسیله اعلام میگردد

بدینوسیله اعلام میگردد , پروانه تاسیس موسسه فرهنگی , هنری مدرسان پویای تهران , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه کسب اتحادیه املاک تهران

پروانه کسب اتحادیه املاک تهران , به نام غلامعلی سلیمانی یار , شماره واحد صنفی 11774 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت ترددکروی پروازی شرکت

کارت ترددکروی پروازی شرکت , فرودگاه هاوناوبری هوایی ایران , به شماره2980668559متعلق به , …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت‎راهورخودرو‎پراید111

سندمالکیت‎راهورخودرو‎پراید111 , پلاک‎ایران99 -852و58 ش‏شاسی , NAS431100H5708065 , مفقودگشته‏وازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه اشتغال نظام مهندسی

پروانه اشتغال نظام مهندسی , به شماره 01040012865 , به نام امیداکبری پهمدانی , مفقود گردید …

 


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , 142متر،3خوابه،روبه آفتاب،دید و , نقشه عالی،لوکس وکم واحد(یعقوبی)

تلفن: ۹ - ۲۲۳۵۹۰۶۴ - ۰۹۱۲۴۰۲۱۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

ملاصدرا - شیخ بهایی شمالی

ملاصدرا - شیخ بهایی شمالی , 145 متر 3 خوابه , بهترین فرعی

تلفن: (سعيدي) ۰۹۱۲۳۵۷۹۷۲۲  


نیازمندیهای همشهری

145متر ، 3خواب

145متر ، 3خواب , تراس، حیاط مشجر، دیدنی , جنب ویلایی ها ، با امکانات , قدرالسهمی 8 / 1 !!! پویا …

تلفن: ۰۹۱۲۹۶۱۲۵۰۵ - ۸۸۵۶۱۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

* خیابان قزوین - نوساز *

* خیابان قزوین - نوساز * , 143متر 3خ پارکینگ،انباری , آسانسور ، زیرقیمت با100م‎وام‎

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۷۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

امیرآبادشمالی

امیرآبادشمالی , بالای جلال , 143متر 3خوابه , نورو نقشه عالی

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۵۶۳۳ درويش ۸۸۰۰۴۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

دیباجی - مژگان - نوساز

دیباجی - مژگان - نوساز , , 4 تا تکواحدی 145 متری …

تلفن: ۰۹۳۹۱۶۳۶۷۷۸  


نیازمندیهای همشهری

نوساز فرعی دنج

نوساز فرعی دنج , سازه بی نظیر , قیمت بسیار جذاب !! , شریعتی شمال 145متر

تلفن: باقري ۰۹۱۲۲۱۱۷۵۲۹ ـ ۷۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد/نوساز

سعادت آباد/نوساز , 142 متر 3 خواب , لابی مجلل + 2 پارکینگ , 000 / 000 / 600 / 2 تومان

تلفن: ۹ - ۲۲۳۶۰۹۷۵ جلالي ۰۹۱۰۱۴۸۶۴۵۵  


نیازمندیهای همشهری

دروس

دروس , 145متر، 3خ، آفتابگیر، دید و , نور عالی ، 2پارکینگ (مجیدی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۳۵۶۱ - ۲۲۸۸۳۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

جردن

جردن , 145متر 3خواب , زیر قیمت منطقه ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۳۴۸۸ کوهکن ۲۳۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران - گل سنگ

نیاوران - گل سنگ , 145متر 3خ (طبقات بالا) , چندساله استثنایی امکانات کامل , سرایداری24ساعته …

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۵۹۷۶۵ سعيد ۲۲۸۳۹۴۴۱  


نیازمندیهای همشهری

141متر5ساله روبه آفتاب

141متر5ساله روبه آفتاب , تکواحدی فول،کابینت های گلاس , خوش نقشه، واقعی، سالن بزرگ , 720 …

تلفن: ۲- ۰۹۱۰۲۷۰۰۸۰۱و ۴۶۰۱۲۷۶۹  


نیازمندیهای همشهری

شهرک غرب توحیدها

شهرک غرب توحیدها , 145متر 3خواب 2پارکینگ , لابی ، روف گاردن ، اتاق جیم

تلفن: حسيني ۰۹۱۲۸۴۷۰۰۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کریمخان - قائم مقام

کریمخان - قائم مقام , 142 متر نوساز 3 خ فول , تکواحدی شیک و دیدنی ( فراهانی )

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۲۳۲۵۲ - ۸۸۳۱۴۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

الهیه - مقصود بیک

الهیه - مقصود بیک , 145متر 3خوابه نوساز , متریال روز اروپا ( رحمانی)

تلفن: ۰۹۳۵۱۲۵۵۶۹۷ - ۲۲۳۹۸۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

145 متر نوساز

145 متر نوساز , 2 پارکینگ باکس , نور مستقیم از دو جهت , طبقه بالا ( روزبه ) , شهرک غرب (سپهر)

تلفن: ۰۹۳۰۴۰۳۹۳۹۳ - ۸۸۵۶۱۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

# قیطریه - جهانتاب #

# قیطریه - جهانتاب # , 145متر3 خ،نوساز،فول امکانات , لطفا خانه دار شوید (شکری)

تلفن: ۰۹۳۳۷۹۰۳۲۰۹ - ۷۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

# فرمانیه - عمار #

# فرمانیه - عمار # , 145متر 3خوابه 13ساله , نور‎ونقشه‎ولوکیشن‎عالی (زرین)

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۵۹۲۹۷ و ۲۲۳۹۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

145متر و 210متر

145متر و 210متر , + لاکچری , شرایط پرداخت 14ماهه , سازنده ‎بنام+فقط فقط؟؟ (حسینی) , فرشته «فوری»

تلفن: ۰۹۱۹۴۷۸۲۵۵۷ و ۲۲۸۳۹۴۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دیباجی جنوبی

دیباجی جنوبی , 145متر3خواب،نورونقشه بی نظیر , نوساز،بازدید=خرید(طباطبایی)

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۱۵۳۳۹و۲۲۵۵۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری