فروش خط تلفن ثابت

دو خط تلفن ثابت مرکز تلفن شهید رجایی با شماره های: 88911589 و 88909397 هر عدد 250/000 تومان بفروش …

۰۹۱۲۲۸۷۳۰۴۸

خط تلفن فروشی

یک خط تلفن ثابت با پیش شماره 442 بفروش می رسد.

۰۹۳۶۰۱۵۹۶۲۷

مشاور امور مشترکین

مشاور امور مشترکین , کدهای 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2

۸۸۸۷۴۱۱۹ ۸۸۸۷۴۱۱۸


همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶


همشهری

فروش خط تلفن ثابت

فروش خط تلفن ثابت , کد 2 - 3 - 4 - 5 - 6- 8 ,

۰۹۱۰۸۵۸۵۲۸۵


همشهری

خط رند ثابت

خط رند ثابت , 5 000 3392 …

۰۹۱۲۸۸۴۸۸۴۲


همشهری

فروش 10 خط تلفن

فروش 10 خط تلفن , پاسداران بوستان دهم

۰۹۱۲۲۴۷۱۵۲۴ ۲۶۴۵۳۲۸۴


همشهری

فروش 2خط رند تلفن ثابت:

فروش 2خط رند تلفن ثابت: , 70 50 77 88 , 22 20 77 88 …

تلفن تماس: ۰۹۱۹۶۲۷۷۰۴۲


همشهری

50عدد خط تلفن ثابت با

50عدد خط تلفن ثابت با , پیش شماره 66 در محدوده , مرکز مخابرات حافظ واگذار میشود

زماني ۰۹۱۲۱۹۸۸۵۱۶


همشهری

بالاترین‎خریدار،بهترین‎فروشنده

بالاترین‎خریدار،بهترین‎فروشنده , خطوط تلفن ثابت , دایورتی ، معمولی ، رند

۴۴۴۰۹۷۹۷ - ۴۴۴۴۴۹۸۷


همشهری

به بالاترین پیشنهاد

به بالاترین پیشنهاد , ظفر 82 32 22 22 , عباس آباد 777 733 88

۰۹۱۲۳۱۸۶۶۹۷


همشهری

خط 5 رقمی

خط 5 رقمی , فروش / صفر , قابلیت 30 تماس همزمان

۰۹۳۹۱۴۰۹۱۳۱


همشهری

فروش تعدادی ‎تلفن ثابت

فروش تعدادی ‎تلفن ثابت , 406 66 888 , 418 66 888 , 217 12 888 , 581 12 888 , , 14 700 860 , 32 700 860 , 41 23 76 66 , 52 23 76 66 …

تلفن تماس ۰۹۱۲۰۲۹۴۹۴۴


همشهری

خریدوفروش خطهای تلفن رند

خریدوفروش خطهای تلفن رند , 30 30 31 55و2 00000 55 , 6000 86 55و06 06 06 33

۵۷ ۵۷ ۷۶ ۸۸و۳۰ ۳۰ ۴۳ ۳۳


همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , با مشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

۸۸۵۳۷۷۷۲ _ ۸۸۵۳۷۷۷۱


همشهری

خرید و فروش (تمام نقاط)

خرید و فروش (تمام نقاط) , 4444 06 44 , 800 40 440 …

۰۹۱۲۳۳۳۲۳۰۰ و ۵۵۶۱۵۰۵۰


همشهری

445 200 88

445 200 88 , الی , 449

۰۹۱۲۲۳۳۴۵۸۱


همشهری

منصفانه بخرید و بفروشید

منصفانه بخرید و بفروشید , نصب و دایورت رایگان , تمام مناطق / یک ساعته

۸ ـ ۸۸۸۸۲۴۲۴


همشهری

خط تلفن به شماره

خط تلفن به شماره , 64 61 92 22 , به فروش می رسد

۰۹۱۲۵۸۸۳۰۹۵


همشهری

22701012

22701012 , 22754050و66660455 , 5 الی22726884 و 26643385

ناصري ۰۹۱۲۲۰۵۰۷۷۶


همشهری

69 25 62 22

69 25 62 22 , 68 14 62 22 , *فوری بعلت جابجایی* …

۰۹۱۲۲۱۱۷۶۱۷


همشهری

خریدوفروش خط تلفن ثابت

خریدوفروش خط تلفن ثابت , دایورتی-رند-معمولی

۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵ ۲۲۰۰۸۴۸۴


همشهری

بورس تلفن تهران

کسب و کار خود را رونق دهید , بورس تلفن تهران , با مشاورین زبده امورمخابراتی ,

۸۸۵۳۷۷۷۲ _ ۸۸۵۳۷۷۷۱


همشهری

69 الی 88339765

« به بالاترین پیشنهاد » , 69 الی 88339765 , 25 الی 88339821 ,

۰۹۱۲۱۴۸۲۷۹۶


همشهری

خطوط تلفن ثابت

دایورتی ، معمولی ، رند , خطوط تلفن ثابت , بالاترین‎خریدار،بهترین‎فروشنده ,

۴۴۴۰۹۷۹۷ - ۴۴۴۴۴۹۸۷


همشهری

خطوط در محدوده مرکز

مخابرات مالک اشتر , خطوط در محدوده مرکز , 90 10 38 66 , 80 10 38 66 , 22 10 38 66 , 21 10 38 66 , 1500 38 66 , 1499 38 …

۰۹۱۲۱۷۷۵۶۹۶


همشهری

خریدوفروش خط تلفن ثابت

دایورتی-رند-معمولی , خریدوفروش خط تلفن ثابت ,

۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵ ۲۲۰۰۸۴۸۴


همشهری

کدهای 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2

مشاور امور مشترکین , کدهای 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 ,

۸۸۸۷۴۱۱۹ ۸۸۸۷۴۱۱۸


همشهری

بالاترین خریدار

منصف ترین فروشنده , بالاترین خریدار ,

۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶


همشهری

منصفانه بخرید و بفروشید

نصب و دایورت رایگان , منصفانه بخرید و بفروشید , تمام مناطق / یک ساعته ,

۸ ـ ۸۸۸۸۲۴۲۴


همشهری

بالاترین خریدار،بهترین فروشنده

دایورتی رند معمولی , بالاترین خریدار،بهترین فروشنده , …

۰۹۱۲۱۵۷۰۹۱۳ ۲۲۲۲۲۲۶۶


همشهری

خطوط رند

خرید و فروش , خطوط رند , ثابت و همراه اول ,

۰۹۱۲۳۳۳۲۳۰۰ و ۵۵۶۱۵۰۵۰


همشهری

رند 851 850 26

رند 851 850 26 , واگذار میگردد , یک خط تلفن ثابت با شماره …

۰۹۱۲۱۰۷۱۵۹۱


همشهری

88700800

88700800 , بدون‎کارکرد ، مرکز شهید مطهری , تلفن رند ثابت

۰۹۱۲۷۰۰۰۸۱۶


همشهری

ثابت و همراه اول

ثابت و همراه اول , خطوط رند , خرید و فروش

۰۹۱۲۳۳۳۲۳۰۰ و ۵۵۶۱۵۰۵۰


همشهری

بالاترین خریدار،بهترین فروشنده

بالاترین خریدار،بهترین فروشنده , دایورتی رند معمولی …

۰۹۱۲۱۵۷۰۹۱۳ ۲۲۲۲۲۲۶۶


همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶


همشهری

با مشاورین زبده امورمخابراتی

با مشاورین زبده امورمخابراتی , بورس تلفن تهران , کسب و کار خود را رونق دهید

۸۸۵۳۷۷۷۲ _ ۸۸۵۳۷۷۷۱


همشهری

3خط تلفن

3خط تلفن , درمحدوده هروی , فعال درکار تهیه غذا فروشی

۰۹۳۳۵۷۸۳۴۳۴_۲۲۹۷۶۱۹۱


همشهری

کدهای 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2

کدهای 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 , مشاور امور مشترکین

۸۸۸۷۴۱۱۹ ۸۸۸۷۴۱۱۸


همشهری

تمام مناطق / یک ساعته

تمام مناطق / یک ساعته , منصفانه بخرید و بفروشید , نصب و دایورت رایگان

۸ ـ ۸۸۸۸۲۴۲۴


همشهری

خریدوفروش خط تلفن ثابت

خریدوفروش خط تلفن ثابت , دایورتی-رند-معمولی

۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵ ۲۲۰۰۸۴۸۴


همشهری

بالاترین‎خریدار،بهترین‎فروشنده

بالاترین‎خریدار،بهترین‎فروشنده , خطوط تلفن ثابت , دایورتی ، معمولی ، رند

۴۴۴۰۹۷۹۷ - ۴۴۴۴۴۹۸۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی