آگهی‌ها و نیازمندی‌های موبایل و تلفن - تلفن - خط تلفن

هر روز هزاران مورد آگهی «موبایل و تلفن - تلفن - خط تلفن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «موبایل و تلفن - تلفن - خط تلفن» اینجا کلیک کنید.

خرید خط E1

به یک خط E1 در محدوده مخابراتی توحید نیازمندیم. تلفن تماس 66902226 09371429661

۰۹۳۷۱۴۲۹۶۶۱

دوربین مدار بسته

مشاوره ، فروش و نصب دوربین مداربسته به صورت تخصصی با قیمتی مناسب و کیفیتی باور نکردنی …

۰۲۱۶۶۹۰۰۷۸۱-۲

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , بهترین فروشنده , تلفن ثابت و 0912 , دایورتی - رند - معمولی ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۴۹۱۳ ۲۲۲۲۲۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری

1 70 70 70 7

1 70 70 70 7 , 50 80 44 88 , 60 80 44 88 , به یالاترین پیشنهاد , « فوری » , …

تلفن: ۰۹۳۷۲۱۲۰۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

فروش خط ثابت رند

فروش خط ثابت رند , 16 16 43 77 ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۵۹۵۶و۰۹۱۲۳۵۸۵۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

888 800 22

888 800 22 , 822 800 22 , رند فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

فروش خط ثابت مرکز آیت

فروش خط ثابت مرکز آیت , 22 22 26 77 , 20 20 84 77 - 20 20 81 77

تلفن: (بيواسطه) ۰۹۱۲۱۱۳۳۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , بهترین فروشنده , تلفن ثابت و 0912 , دایورتی - رند - معمولی ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۴۹۱۳ ۲۲۲۲۲۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری

فروش 2خط رند سریالی:

فروش 2خط رند سریالی: , 8 444 87 22 , 9 444 87 22

تلفن: تلفن تماس:۰۹۹۰۵۳۳۸۳۷۱  


نیازمندیهای همشهری

5 0000 222

5 0000 222 , 2225 2255 , رند فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

خط تلفن ثابت رند

خط تلفن ثابت رند , شروع شماره 2222 , مبلغ توافقی

تلفن: ۰۹۱۹۶۲۸۱۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

فروش خط ثابت مرکز آیت

فروش خط ثابت مرکز آیت , 22 22 26 77 , 20 20 84 77 - 20 20 81 77

تلفن: (بيواسطه) ۰۹۱۲۱۱۳۳۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

00 44 44 44

00 44 44 44 , 24 44 44 44 , فروش شماره رند طلایی

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۰۰۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

فروش خط ثابت

فروش خط ثابت , 24 00 35 88 به بالاترین , پیشنهاد SMS به همراه زیر

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۶۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , بهترین فروشنده , تلفن ثابت و 0912 , دایورتی - رند - معمولی ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۴۹۱۳ ۲۲۲۲۲۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

46 10 10 44

46 10 10 44 , 47 10 10 44 , فروش 2 خط سریالی تلفن …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۲۵۵۹ - ۵۵۳۸۷۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

خط تلفن رند

خط تلفن رند , 9 445 6 445 , به بالاتر ین پیشنهاد

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۲۷۶۲  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

3 8 1 7

3 8 1 7 , E1 قابل انتقال به تمامی مراکز , 30 خط انتقال با یک زوج

تلفن: ۰۹۳۵۱۰۴۳۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

فروشنده خط ثابت

فروشنده خط ثابت , دایورتی -رند - معمولی

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵ ۲۲۰۰۸۴۸۴  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

70 90 93 66

70 90 93 66 , فوری فروشی ,

تلفن: ۰۹۱۹۴۹۲۶۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

فروش خط ثابت مرکز آیت

فروش خط ثابت مرکز آیت , 22 22 26 77 , 20 20 84 77 - 20 20 81 77

تلفن: (بيواسطه) ۰۹۱۲۱۱۳۳۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

3 8 1 7

3 8 1 7 , E1 قابل انتقال به تمامی مراکز , 30 خط انتقال با یک زوج

تلفن: ۰۹۳۵۱۰۴۳۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

7 خط تلفن پیک

7 خط تلفن پیک , با 20 سال سابقه , واگذار میگردد

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۹۷۳۴  


نیازمندیهای همشهری

473 6000 6

473 6000 6 , خط رند , بدون زنگ خور

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۵۹۸۱  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

? 777 555

? 777 555 , به بالاترین پیشنهاد ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

46 10 10 44

46 10 10 44 , 47 10 10 44 , فروش 2 خط سریالی تلفن …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۲۵۵۹ - ۵۵۳۸۷۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

فروشنده خط ثابت

فروشنده خط ثابت , دایورتی -رند - معمولی

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵ ۲۲۰۰۸۴۸۴  


نیازمندیهای همشهری

خطوط رند سریالی

خطوط رند سریالی , به بالاترین پیشنهاد , 1000 80 33 , 2000 80 33 , 3000 80 33 , …

تلفن: ۰۹۳۹۳۳۸۰۳۰۰  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

فروشنده خط ثابت

فروشنده خط ثابت , دایورتی -رند - معمولی

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۵۱۵۴۵ ۲۲۰۰۸۴۸۴  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

بورس تلفن تهران

بورس تلفن تهران , بامشاورین زبده امورمخابراتی , کسب و کار خود را رونق دهید

تلفن: ۸۸۵۳۷۷۷۲ - ۸۸۵۳۷۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

? 777 555

? 777 555 , به بالاترین پیشنهاد ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

47 47 2222

47 47 2222 , رند بدون زنگ خور ,

تلفن: ۰۹۳۶۲۹۰۸۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , منصف ترین فروشنده

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۴۳۳۴ ۲۲۴۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

4 خط تلفن سریالی رند

4 خط تلفن سریالی رند , محدوده بزرگمهر - وصال , « فروشی »

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۷۸۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری