با هر بودجه ای ؟؟؟

فریب قیمت های کاذب رانخورید!!! , با هر بودجه ای ؟؟؟ , با کیفیت Full HD - 4K ,

استوديو ياس ۲۶۳۱۰۴۳۵


همشهری

و ... 250 / 5میلیون تومان

و ... 250 / 5میلیون تومان , هدیه کیفیت و قیمت , منویک 5 / 1 منودو 8 / 1 , منواختصاصی 750 / 2م , منو …

۲۶۴۲۱۹۱۵ ميرداماد ۲۶۴۲۱۹۲۶ ۶۶۴۶۷۶۲۹ مرکزي ۶۶۴۹۶۱۶۸ ۲۲۷۶۹۴۲۹ پاسداران ۲۲۷۶۹۴۱۸


همشهری

840تومان FULL HD

آلبوم‏دیجیتال‎شاسی،CDعکسها , 840تومان FULL HD ,

لينک منوها ۰۹۱۲۱۷۶۳۸۶۴ واحدمجاز ۴۴۹۷۶۰۵۵


همشهری

ورودی باغ رایگان

ورودی باغ رایگان , واحدمجاز8980 , لیت هدیه و... , فایل اورجینال , شاسی 70 × 100 , دودوربینFHD , …

اشرفي ۴۴۴۳۱۹۵۱ شهرک غرب ۸۸۵۸۲۴۳۶


همشهری

حامی فیلم

شاسی 70 * 50 و آتلیه رایگان , حامی فیلم , 780 هزار , 30 تا 18 * 13و5 تا 21 * 16 , 2شاسی 30 * 20 هدیه والدین …

۰۹۱۲۳۹۰۴۲۹۳و۷۷۹۴۴۲۵۶


همشهری

فقط 800هزار تومان

فیلمبرداری 2دوربین+ 7کلیپ , فقط 800هزار تومان , حرفه ای ها , 60قطعه لیت+ کانتکت عکسها , 30تا18 …

۰۹۱۲۳۴۰۱۷۳۶ـ۴۴۸۱۸۰۳۳


همشهری

فیلمبرداریHDآلبوم دیجیتال

والدین20عدد13 × 18 - 750هزار , فیلمبرداریHDآلبوم دیجیتال , 30 × 40شاسی50 × 70،هدیه ,

۰۹۱۲۳۵۷۷۴۷۹ - ۷۷۲۴۵۱۰۸


همشهری

آتلیه تخصصی عروس

‎فولHD ، آلبوم‎دیجیتال،آتلیه،باغ , آتلیه تخصصی عروس , پارکینگ، منواز800هزار(واحدمجاز) …

۰۹۳۵۲۵۳۳۶۲۹ - ۴۶۰۸۷۲۷۴


همشهری

هلی شات باغ،کرین سالن

هلی شات باغ،کرین سالن , منو2(4م)طلایی(5 / 6م) , شاسی70 × 100سرمجلس , رویال(12م)ویژه(20م) , تمام …

۰۹۱۲۵۴۷۶۲۵۲ ۷۷۱۸۹۹۵۸ ۷۷۱۸۹۸۷۱


همشهری

Rosha

واحد مجاز اتحادیه , Rosha , -بابیش از50نمونه آلبوم عروسی , -کلیپ باغ - عمارت و ... , - دارای 5 …

۰۹۱۲۲۲۴۳۱۸۹و۸۸۵۸۳۲۸۹


همشهری

شروع منوها 700

منو بالا 500 / 1 م , شروع منوها 700 , باغ و آتلیه ، کلیپ اسپرت , آلبوم دیجیتال عروس 60 * 40 , * 3 …

۴۴۲۹۷۶۷۱


همشهری

منو 1 م الی 6م

واحد مجاز ( 2322 ) , منو 1 م الی 6م , آتلیه سیمای تهران ,

۰۹۱۲۸۳۸۰۷۸۳ - ۴۴۸۵۳۱۸۰


همشهری

(واحدمجازاتحادیه244)

(واحدمجازاتحادیه244) , GRAND , GRAND فول 15میلیون , آلبوم 100 × 60 آتلیه , آلبوم 60 × 40 اسپرت , آلبوم …

۲۶۴۲۱۹۱۵ ميرداماد ۲۶۴۲۱۹۲۶ ۶۶۴۶۷۶۲۹ مرکزي ۶۶۴۹۶۱۶۸ ۲۲۷۶۹۴۲۹ پاسداران ۲۲۷۶۹۴۱۸


همشهری

(60 × 40)(18 × 13)

(60 × 40)(18 × 13) , 20تا(18×13)20تا(15×10 , 2تاژورنال(20صفحه) , 2دوربینedit + fullhd , 2عددشاسی40 ×30والدین , …

۰۹۱۲۵۴۷۶۲۵۲ ۷۷۱۸۹۹۵۸ ۷۷۱۸۹۸۷۱


همشهری

, 2میلیون تومان , کادر متخصص خانم , کرین و هلی شات , آلبوم ژورنالی , دودوربینFHD , شاسی 70 …

اشرفي ۴۴۴۳۱۹۵۱ شهرک غرب ۸۸۵۸۲۴۳۶


همشهری

840تومان FULL HD

840تومان FULL HD , آلبوم‏دیجیتال‎شاسی،CDعکسها

لينک منوها ۰۹۱۲۱۷۶۳۸۶۴ واحدمجاز ۴۴۹۷۶۰۵۵


همشهری

30 × 40شاسی50 × 70،هدیه

30 × 40شاسی50 × 70،هدیه , فیلمبرداریHDآلبوم دیجیتال , والدین20عدد13 × 18 - 750هزار

۰۹۱۲۳۵۷۷۴۷۹ - ۷۷۲۴۵۱۰۸


همشهری

2تا 40 × 30وپوستر 70 × 100

2تا 40 × 30وپوستر 70 × 100 , 30تا18 × 13، 20تا21 × 16 , 60قطعه لیت+ کانتکت عکسها , حرفه ای ها , فقط 800هزار …

۰۹۱۲۳۴۰۱۷۳۶ـ۴۴۲۳۳۵۱۲


همشهری

پارکینگ،منواز800هزار(واحدمجاز)

پارکینگ،منواز800هزار(واحدمجاز) , آتلیه تخصصی عروس , فولHD ،آلبوم‎دیجیتال،آتلیه،باغ

۰۹۳۵۲۵۳۳۶۲۹ - ۴۶۰۸۷۲۷۴


همشهری

* آتلیه گیلدا *

* آتلیه گیلدا * , * 3 دوربین Full HD * , آلبوم دیجیتال عروس 60 * 40 , باغ و آتلیه ، کلیپ اسپرت , شروع …

۴۴۲۹۷۶۷۱


همشهری

840تومان FULL HD

840تومان FULL HD , آلبوم‏دیجیتال‎شاسی،CDعکسها

لينک منوها ۰۹۱۲۱۷۶۳۸۶۴ واحدمجاز ۴۴۹۷۶۰۵۵


همشهری

, 2میلیون تومان , کادر متخصص خانم , کرین و هلی شات , آلبوم ژورنالی , دودوربینFHD , شاسی 70 …

اشرفي ۴۴۴۳۱۹۵۱ شهرک غرب ۸۸۵۸۲۴۳۶


همشهری

آتلیه سیمای تهران

آتلیه سیمای تهران , منو 1 م الی 6م , واحد مجاز ( 2322 )

۰۹۱۲۸۳۸۰۷۸۳ - ۴۴۸۵۳۱۸۰


همشهری

2دوربین HD با 7 کلیپ

2دوربین HD با 7 کلیپ , 2شاسی 30 * 20 هدیه والدین , 30 تا 18 * 13و5 تا 21 * 16 , 780 هزار , حامی فیلم , شاسی …

۰۹۱۲۳۹۰۴۲۹۳و۷۷۹۴۴۲۵۶


همشهری

30 × 40شاسی50 × 70،هدیه

30 × 40شاسی50 × 70،هدیه , فیلمبرداریHDآلبوم دیجیتال , والدین20عدد13 × 18 - 750هزار

۰۹۱۲۳۵۷۷۴۷۹ - ۷۷۲۴۵۱۰۸


همشهری

پارکینگ، منواز800هزار(واحدمجاز)

پارکینگ، منواز800هزار(واحدمجاز) , آتلیه تخصصی عروس , ‎فولHD ، آلبوم‎دیجیتال،آتلیه،باغ

۰۹۳۵۲۵۳۳۶۲۹ - ۴۶۰۸۷۲۷۴


همشهری

* آتلیه گیلدا *

* آتلیه گیلدا * , * 3 دوربین Full HD * , آلبوم دیجیتال عروس 60 * 40 , باغ و آتلیه ، کلیپ اسپرت , شروع …

۴۴۲۹۷۶۷۱


همشهری

(60 × 40)(18 × 13)

(60 × 40)(18 × 13) , 20تا(18×13)20تا(15×10 , 2تاژورنال(20صفحه) , 2دوربینedit + fullhd , 2عددشاسی40 ×30والدین , …

۰۹۱۲۵۴۷۶۲۵۲ ۷۷۱۸۹۹۵۸ ۷۷۱۸۹۸۷۱


همشهری

با کیفیت Full HD - 4K

با کیفیت Full HD - 4K , با هر بودجه ای ؟؟؟ , فریب قیمت های کاذب رانخورید!!!

استوديو ياس ۲۶۳۱۰۴۳۵


همشهری

2تا 40 × 30وپوستر 70 × 100

2تا 40 × 30وپوستر 70 × 100 , 30تا18 × 13، 20تا21 × 16 , 60قطعه لیت+ کانتکت عکسها , حرفه ای ها , فقط 800هزار …

۰۹۱۲۳۴۰۱۷۳۶ـ۴۴۲۳۳۵۱۲


همشهری

(واحدمجازاتحادیه244)

(واحدمجازاتحادیه244) , GRAND , GRAND فول 15میلیون , آلبوم 100 × 60 آتلیه , آلبوم 60 × 40 اسپرت , آلبوم …

۲۶۴۲۱۹۱۵ ميرداماد ۲۶۴۲۱۹۲۶ ۶۶۴۶۷۶۲۹ مرکزي ۶۶۴۹۶۱۶۸ ۲۲۷۶۹۴۲۹ پاسداران ۲۲۷۶۹۴۱۸


همشهری

- تخفیف ویژه محرم(حضوری)

- تخفیف ویژه محرم(حضوری) , - دارای 5 منوی ویژه , -کلیپ باغ - عمارت و ... , -بابیش از50نمونه آلبوم …

۰۹۱۲۲۲۴۳۱۸۹و۸۸۵۸۳۲۸۹


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی