دام زنده مبین

دام زنده مبین , سرویس رایگان ( شبانه روزی)

۰۹۱۲۸۴۴۸۲۲۴ و ۳۶۶۴۲۴۷۰ ۸۸۶۹۶۵۱۳ و ۴۴۷۴۳۸۱۴


همشهری

پخش دام آذربایجان

پخش دام آذربایجان , سرویس رایگان+شبانه روزی

مديريت۰۹۱۲۱۳۶۱۷۴۷ ۶۶۵۵۷۹۷۵و۸۸۲۸۷۶۲۶


همشهری

پخش دام زنده

پخش دام زنده , قیمت کشتارگاه،تمام نقاط

۳۳۱۰۸۲۶۳ - ۷۷۹۳۰۰۴۹ ۶۶۶۲۳۵۷۹ - ۴۴۸۳۲۶۹۲ ۸۸۵۲۳۱۱۰ - ۸۸۵۷۱۷۷۱ ۲۲۳۱۸۷۵۹ - ۲۲۵۰۷۲۵۵ ۲۲۳۲۲۱۰۰ - ۲۲۳۰۲۰۳۰


همشهری

گوسفند زنده،قیمت کشتارگاه

گوسفند زنده،قیمت کشتارگاه , نصف به نصف گوشت

۰۹۱۲۳۵۹۰۸۲۴ - ۸۸۴۴۶۱۱۱ ۴۴۴۹۶۳۳۰ - ۲۲۲۶۴۴۸۲


همشهری

پخش گوسفند زنده( حاتم )

پخش گوسفند زنده( حاتم ) , وزن با باسکول درمنزل زیر نظراتحادیه

۰۹۱۲۶۱۲۰۴۱۲و۰۹۱۴۴۸۰۰۸۱۶ ۳۳۴۵۲۵۷۱و۸۸۶۰۷۲۹۹


همشهری

پخش دام زنده سید

پخش دام زنده سید , تحویل درمحل ،سرویس رایگان , شبانه روزی ، باسکول دیجیتال

۰۹۱۹۴۷۸۰۷۸۹ - ۰۹۱۲۵۵۸۷۴۸۵


همشهری

(پخش دام زنده)

(پخش دام زنده) , قیمت کشتارگاه+سرویس رایگان , کلیه نقاط (شبانه روزی)

۰۹۱۲۲۲۷۰۴۶۷


همشهری

دام زنده مبین

سرویس رایگان ( شبانه روزی) , دام زنده مبین ,

۰۹۱۲۸۴۴۸۲۲۴ و ۳۶۶۴۲۴۷۰ ۸۸۶۹۶۵۱۳ و ۴۴۷۴۳۸۱۴


همشهری

کلیه نقاط (شبانه روزی)

قیمت کشتارگاه+سرویس رایگان , کلیه نقاط (شبانه روزی) , (پخش دام زنده) ,

۰۹۱۲۲۲۷۰۴۶۷


همشهری

(شبانه روزی ) ( سرویس رایگان)

دامداری صداقت , (شبانه روزی ) ( سرویس رایگان) ,

۴۴۷۴۹۶۶۸ و ۴۴۷۴۹۶۷۱ ۸۸۵۶۳۳۱۹ و ۸۸۶۹۹۱۲۵


همشهری

پخش دام زنده

قیمت کشتارگاه،تمام نقاط , پخش دام زنده ,

۳۳۱۰۸۲۶۳ - ۷۷۹۳۰۰۴۹ ۶۶۶۲۳۵۷۹ - ۴۴۸۳۲۶۹۲ ۸۸۵۲۳۱۱۰ - ۸۸۵۷۱۷۷۱ ۲۲۳۱۸۷۵۹ - ۲۲۵۰۷۲۵۵ ۲۲۳۲۲۱۰۰ - ۲۲۳۰۲۰۳۰


همشهری

پخش گوسفند زنده( حاتم )

وزن با باسکول درمنزل زیر نظراتحادیه , پخش گوسفند زنده( حاتم ) ,

۰۹۱۲۶۱۲۰۴۱۲و۰۹۱۴۴۸۰۰۸۱۶ ۳۳۴۵۲۵۷۱و۸۸۶۰۷۲۹۹


همشهری

پخش دام آذربایجان

سرویس رایگان+شبانه روزی , پخش دام آذربایجان ,

مديريت۰۹۱۲۱۳۶۱۷۴۷ ۶۶۵۵۷۹۷۵و۸۸۲۸۷۶۲۶


همشهری

« کلیه نقاط - شبانه روزی »

قیمت کشتارگاه،سرویس رایگان , « کلیه نقاط - شبانه روزی » , (پخش دام زنده) ,

(مديريت)۰۹۱۲۲۸۷۹۶۵۹


همشهری

گوسفندزنده باسرویس رایگان

ازبهترین دام ها (شبانه روزی) , گوسفندزنده باسرویس رایگان ,

۰۹۱۲۷۷۶۳۹۳۷ ۰۹۱۲۶۴۶۳۳۷۴ - ۷۷۷۰۴۴۵۸


همشهری

زیرنظردامپزشک،سرویس رایگان

قیمت کشتارگاه،شبانه روزی , زیرنظردامپزشک،سرویس رایگان , پخش دام سپید ,

تمام نقاط ۰۹۱۲۳۱۰۱۸۴۶


همشهری

گوسفند زنده،قیمت کشتارگاه

نصف به نصف گوشت , گوسفند زنده،قیمت کشتارگاه ,

۰۹۱۲۳۵۹۰۸۲۴ - ۸۸۴۴۶۱۱۱ ۴۴۴۹۶۳۳۰ - ۲۲۲۶۴۴۸۲


همشهری

تحویل درمحل ،سرویس رایگان

شبانه روزی ، باسکول دیجیتال , تحویل درمحل ،سرویس رایگان , پخش دام زنده سید ,

۰۹۱۹۴۷۸۰۷۸۹ - ۰۹۱۲۵۵۸۷۴۸۵


همشهری

زیر نظر اتحادیه (سراسر تهران)

مرغ و گوسفند زنده , زیر نظر اتحادیه (سراسر تهران) , برادران یزدی (انارکی) ,

۷۷۸۲۳۵۳۴ - ۷۷۸۲۴۸۶۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی