آگهی‌ها و نیازمندی‌های مجالس و مراسم - خدمات مجالس - تهیه غذا

هر روز هزاران مورد آگهی «مجالس و مراسم - خدمات مجالس - تهیه غذا» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مجالس و مراسم - خدمات مجالس - تهیه غذا» اینجا کلیک کنید.

موسسه هنرسیتی

موسسه برگزاری تخصصی جشن تولد،سیسمونی و دندونی هنر سیتی : برنامه ریزی و طراحی برای برگزاری …

۰۲۱-۲۲۲۵۲۴۶۱

** سرو ضیافت **

** سرو ضیافت ** , آماده همکاری با موسسات و , خدمات مجالس (نازلترین قیمت)

تلفن: قنبري ۰۹۱۲۷۷۷۴۸۵۲  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای ماهان *

* تهیه غذای ماهان * , آماده عقد قرارداد با شرکتها , مدارس ، مهدکودک ها و مجالس

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۲۶۲۰۷ - ۷۷۲۰۷۹۷۰  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده عقد قرارداد با شرکتها , مدارس و برگزاری مجالس افطاری

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده عقد قرارداد با شرکتها , مدارس و برگزاری مجالس افطاری

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده عقد قرارداد با شرکتها , مدارس و برگزاری مجالس افطاری

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

حلیم و آش شله قلمکار

حلیم و آش شله قلمکار , (به قیمت عمده کیلویی8000ت)

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۹۸۰۶۵ ۳۳۵۰۴۶۱۸ ـ ۳۳۵۰۴۱۵۴  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار , 50 % تخفیف ماه رمضان , چلوکباب - جوجه - خورشت

تلفن: ۷۷۹۶۳۴۰۶ - ۸۸۲۰۶۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده عقد قرارداد با شرکتها , مدارس و برگزاری مجالس افطاری

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار , 50 % تخفیف ماه رمضان , چلوکباب - جوجه - خورشت , با برنج …

تلفن: ۷۷۹۶۳۴۰۶ - ۸۸۲۰۶۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار , 50 % تخفیف ماه رمضان , چلوکباب - جوجه - خورشت , با برنج …

تلفن: ۷۷۹۶۳۴۰۶ - ۸۸۲۰۶۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده برگزاری مجالس افطاری , همایش، فینگرفود(منطقه زعفرانیه)

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

حلیم وآش شله قلمکاربرادران

حلیم وآش شله قلمکاربرادران , شجاعی(به قیمت عمده کیلویی5500)

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۹۸۰۶۵ ۳۳۵۰۴۶۱۸ ـ ۳۳۵۰۴۱۵۴  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده برگزاری مجالس افطاری , همایش، فینگرفود(منطقه زعفرانیه)

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار

رستورانهای زنجیره ای مزه بازار , 50 % تخفیف ماه رمضان , چلوکباب - جوجه - خورشت , با برنج …

تلفن: ۷۷۹۶۳۴۰۶ - ۸۸۲۰۶۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

پخش عمده حلیم

پخش عمده حلیم , ویژه ایام ماه مبارک رمضان , هر کیلو 000 / 50 ریال

تلفن: ۰۹۳۹۱۰۰۱۳۳۰ ـ ۴۴۹۸۸۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

# پخش عمده حلیم 5500 #

# پخش عمده حلیم 5500 # , آش رشته 4500 , (خریدبالای50کیلوسرویس رایگان)

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۸۳۴ و ۵۵۰۶۲۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم ویژه

پخش حلیم ویژه , آش شعله قلمکار و آش رشته , با بهترین کیفیت

تلفن: ۰۹۰۱۴۰۹۰۵۹۶ و ۵۵۸۹۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

پخش عمده حلیم

پخش عمده حلیم , با گوشت 4500 تومان , و آش رشته

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۰۱۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

«ویژه ماه رمضان و افطاری»

«ویژه ماه رمضان و افطاری» , حلیم 5هزار تومان جوجه 6هزار , کوبیده 6 هزار با بهترین کیفیت

تلفن: ۵۵۹۴۱۲۹۰ ـ ۵۵۸۴۰۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

ایده آل پخت تهران

ایده آل پخت تهران , در ماه مبارک رمضان , آمادگی پخت جهت پذیرایی , تا2000پرس افطاری وآش وحلیم …

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۹۷۰۱۱ ۰۹۱۲۲۱۵۶۷۸۶ ـ ۸۸۸۵۴۳۷۹  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده برگزاری مجالس افطاری , همایش، فینگرفود(منطقه زعفرانیه)

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم ویژه

پخش حلیم ویژه , آش شعله قلمکار و آش رشته , با بهترین کیفیت

تلفن: ۰۹۰۱۴۰۹۰۵۹۶ و ۵۵۸۹۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# پخش عمده حلیم 5500 #

# پخش عمده حلیم 5500 # , آش رشته 4500 , (خریدبالای50کیلوسرویس رایگان)

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۸۳۴ و ۵۵۰۶۲۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تولید و توزیع

تولید و توزیع , آش و حلیم با کیفیت بالا , به صورت عمده , تحویل در محل , , …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۹۵۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تهیه غذای خانگی

تهیه غذای خانگی , برنج درجه یک ایرانی وگوشت‎تازه , آماده عقد قرارداد با شرکتها و ...

تلفن: ۰۹۱۹۷۵۲۸۶۵۲ - ۷۶۲۵۹۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

حلیم با گوشت بصورت عمده

حلیم با گوشت بصورت عمده , برای ماه رمضان , قیمت 7500

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۷۳۲۴ و ۲۲۹۴۱۳۱۴  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم عمده

پخش حلیم عمده , ویژه ماه مبارک رمضان , کیلویی 5000 تومان

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۴۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تهیه غذای سید

تهیه غذای سید , آماده عقدقرارداد باارگانها , و سازمانها و جشن های شما

تلفن: ۰۹۳۰۸۳۸۴۸۸۴ - ۰۹۱۲۵۴۸۶۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پخش عمده حلیم

پخش عمده حلیم , با گوشت 4500 تومان , و آش رشته

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۰۱۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

رستوران جوانان

رستوران جوانان , آماده عقدقراردادباکلیه شرکتها , - ادارات، برنج ایرانی وگوشت تازه

تلفن: ۶۱ - ۶۵۲۹۲۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

پخش عمده حلیم

پخش عمده حلیم , ویژه ایام ماه مبارک رمضان , هر کیلو 000 / 50 ریال

تلفن: ۰۹۳۹۱۰۰۱۳۳۰ ـ ۴۴۹۸۸۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم ویژه

پخش حلیم ویژه , آش شعله قلمکار و آش رشته , با بهترین کیفیت

تلفن: ۰۹۰۱۴۰۹۰۵۹۶ و ۵۵۸۹۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تولید و توزیع

تولید و توزیع , آش و حلیم با کیفیت بالا , به صورت عمده , تحویل در محل , , …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۹۵۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تهیه غذای خانگی

تهیه غذای خانگی , برنج درجه یک ایرانی وگوشت‎تازه , آماده عقد قرارداد با شرکتها و ...

تلفن: ۰۹۱۹۷۵۲۸۶۵۲ - ۷۶۲۵۹۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

# پخش عمده حلیم 5500 #

# پخش عمده حلیم 5500 # , آش رشته 4500 , (خریدبالای50کیلوسرویس رایگان)

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۸۳۴ و ۵۵۰۶۲۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

حلیم و آش

حلیم و آش , بالای 50 کیلو کیلویی 3 هزار , زیر 50 کیلو 4 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۶۹۹۰۷  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده برگزاری مجالس افطاری , همایش، فینگرفود(منطقه زعفرانیه)

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

حلیم با گوشت بصورت عمده

حلیم با گوشت بصورت عمده , برای ماه رمضان , قیمت 7500

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۷۳۲۴ و ۲۲۹۴۱۳۱۴  


نیازمندیهای همشهری

حلیم و آش

حلیم و آش , بالای 50 کیلو کیلویی 3 هزار , زیر 50 کیلو 4 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۶۹۹۰۷  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده برگزاری مجالس افطاری , همایش، فینگرفود(منطقه زعفرانیه)

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم عمده

پخش حلیم عمده , ویژه ماه مبارک رمضان , کیلویی 5000 تومان

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۴۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

حلیم با گوشت بصورت عمده

حلیم با گوشت بصورت عمده , برای ماه رمضان , قیمت 7500

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۷۳۲۴ و ۲۲۹۴۱۳۱۴  


نیازمندیهای همشهری

توزیع عمده حلیم

توزیع عمده حلیم , آش شله قلمکار، آش رشته , قیمت توافقی

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۸۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

پخش عمده حلیم

پخش عمده حلیم , ویژه ایام ماه مبارک رمضان , هر کیلو 000 / 50 ریال

تلفن: ۰۹۳۹۱۰۰۱۳۳۰ ـ ۴۴۹۸۸۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

آشپزخانه صنعتی آتیه

آشپزخانه صنعتی آتیه , ایام ماه مبارک رمضان , افطاری حلیم و , انواع آش و غذا , به ظرفیت …

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۴۳۵۵ ۹۳ و ۴۴۹۸۴۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

# پخش عمده حلیم 5500 #

# پخش عمده حلیم 5500 # , آش رشته 4500 , (خریدبالای50کیلوسرویس رایگان)

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۸۳۴ و ۵۵۰۶۲۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم ویژه

پخش حلیم ویژه , آش شعله قلمکار و آش رشته , با بهترین کیفیت

تلفن: ۰۹۰۱۴۰۹۰۵۹۶ و ۵۵۸۹۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم و آش رشته

پخش حلیم و آش رشته , سراسرتهران(برادران ناصری)

تلفن: ۰۹۱۰۹۲۱۹۰۹۱ ۰۹۱۲۰۳۶۷۳۶۲  


نیازمندیهای همشهری

# پخش عمده حلیم 5500 #

# پخش عمده حلیم 5500 # , آش رشته 4500 , (خریدبالای50کیلوسرویس رایگان)

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۸۳۴ و ۵۵۰۶۲۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

حلیم و آش شله قلمکار

حلیم و آش شله قلمکار , برادران شجاعی (برندمعتبر) , به صورت عمده کیلویی6000

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۹۸۰۶۵ ـ ۳۳۵۰۴۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

آشپزخانه صنعتی آتیه

آشپزخانه صنعتی آتیه , ایام ماه مبارک رمضان , افطاری حلیم و , انواع آش و غذا , به ظرفیت …

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۴۳۵۵ ۹۳ و ۴۴۹۸۴۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم عمده

پخش حلیم عمده , ویژه ماه مبارک رمضان , کیلویی 5000 تومان

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۴۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

توزیع عمده حلیم

توزیع عمده حلیم , آش شله قلمکار، آش رشته , قیمت توافقی

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۸۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

حلیم مخصوص

حلیم مخصوص , پخش عمده ایی , کیلویی 000 / 4 تومان

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۱۹۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

* تهیه غذای اوان *

* تهیه غذای اوان * , آماده برگزاری مجالس افطاری , همایش، فینگرفود(منطقه زعفرانیه)

تلفن: ۲۲۱۸۶۰۳۰ - ۰۹۱۲۰۹۶۴۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

(( غذای خانگی واقعی ))

(( غذای خانگی واقعی )) , آماده عقد قرارداد جهت , شرکتها ، موسسات ، مهدکودک و...

تلفن: ۰۹۱۰۱۶۶۷۲۷۸و۸۸۴۸۱۷۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کترینگ نخل

کترینگ نخل , غذای پرسنلی با برنج ایرانی , طرف قرارداد با شرکتها و ارگانها , همراه هر پرس …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۳۸۳۵ ۶۶۶۸۹۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

حلیم مخصوص

حلیم مخصوص , پخش عمده ایی , کیلویی 000 / 4 تومان

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۱۹۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

پخش حلیم عمده

پخش حلیم عمده , ویژه ماه مبارک رمضان , کیلویی 5000 تومان

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۴۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری