« چادر کرایه شاهرخی »

« چادر کرایه شاهرخی » , فروش و اجاره چادرهای , برزنتی و کانتینری

شاهرخي ۰۹۱۲۵۴۳۲۴۷۹


روزنامه همشهری

اجاره اسپیس - احداث سالن

اجاره اسپیس - احداث سالن , غرفه ، استیج چادر و کلیه , تجهیزات نمایشگاهی و مراسم ها

۶۶۴۳۹۰۶۹ - ۰۹۱۹۹۷۸۸۴۴۱


روزنامه همشهری

چادر اسپیس احداث سالن

چادر اسپیس احداث سالن , مراسم مجالس ادارات شرکتها , بخاری میز صندلی فرش

۰۹۱۲۸۳۶۸۱۹۶


روزنامه همشهری

( # خیمه فدک # )

( # خیمه فدک # ) , اجاره چادر اسپیس , جهت مجالس ، مراسم و نمایشگاه ها

۰۹۳۵۱۸۹۶۳۱۲و۰۹۱۲۱۸۹۶۳۱۲


روزنامه همشهری

چادر اسپیس احداث سالن

چادر اسپیس احداث سالن , مراسم مجالس ادارات شرکتها , بخاری میز صندلی فرش

۰۹۱۲۸۳۶۸۱۹۶


روزنامه همشهری

« چادر کرایه شاهرخی »

« چادر کرایه شاهرخی » , فروش و اجاره چادرهای , برزنتی و کانتینری

شاهرخي ۰۹۱۲۵۴۳۲۴۷۹


روزنامه همشهری

احداث سالن ، استیج وغرفه

احداث سالن ، استیج وغرفه , پیش ساخته و سریع , تجهیزات ، بخاری ، موکت ، صوت و نور

۰۹۱۲۳۲۳۵۲۹۳ و ۸۸۵۲۸۴۲۳


روزنامه همشهری

( # خیمه فدک # )

( # خیمه فدک # ) , اجاره چادر اسپیس , جهت مجالس ، مراسم و نمایشگاه ها

۰۹۳۵۱۸۹۶۳۱۲و۰۹۱۲۱۸۹۶۳۱۲


روزنامه همشهری

اجاره اسپیس - احداث سالن

اجاره اسپیس - احداث سالن , غرفه ، استیج چادر و کلیه , تجهیزات نمایشگاهی و مراسم ها

۶۶۴۳۹۰۶۹ - ۰۹۱۹۹۷۸۸۴۴۱


روزنامه همشهری

(چادرکرایه شاهرخی)چادرجهت

(چادرکرایه شاهرخی)چادرجهت , اجاره و دوخت درتهران وشهرستانها

۰۹۱۲۴۱۱۴۶۵۶ ۰۹۱۲۱۴۳۶۳۱۰


روزنامه همشهری

اجاره جدیدترین سازه ها

اجاره جدیدترین سازه ها , داربست - چادر- اسپیس , سازه نمایشگاهی - اجاره بخاری

۰۹۱۲۷۳۵۰۶۳۹ و ۸۸۵۴۷۶۸۶


روزنامه همشهری

چادر اسپیس

چادر اسپیس , فروشی و اجاره ای فوری

۰۹۱۹۵۰۹۰۵۶۱ ۷۷۶۷۱۴۳۹


روزنامه همشهری

چادر اسپیس احداث سالن

چادر اسپیس احداث سالن , مراسم مجالس ادارات شرکتها , بخاری میز صندلی فرش

۰۹۱۲۸۳۶۸۱۹۶


روزنامه همشهری

احداث سالن ، استیج وغرفه

احداث سالن ، استیج وغرفه , پیش ساخته و سریع , تجهیزات ، بخاری ، موکت ، صوت و نور

۰۹۱۲۰۱۸۱۹۹۴ و ۸۸۵۲۸۴۲۳


روزنامه همشهری

اجاره اسپیس - احداث سالن

اجاره اسپیس - احداث سالن , غرفه ، استیج چادر و کلیه , تجهیزات نمایشگاهی و مراسم ها

۶۶۴۳۹۰۶۹ - ۰۹۱۹۹۷۸۸۴۴۱


روزنامه همشهری

اجاره فروش انواع چادر

اجاره فروش انواع چادر , برزنتی و کانتینری خدمات نما , اسپیس و... تمام نقاط(شبانه روزی) …

۰۹۱۲۷۰۲۱۳۱۶و۰۹۱۰۲۴۲۸۱۲۴


روزنامه همشهری

« چادر کرایه شاهرخی »

« چادر کرایه شاهرخی » , فروش و اجاره چادرهای , برزنتی و کانتینری

شاهرخي ۰۹۱۲۵۴۳۲۴۷۹


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی