آگهی‌ها و نیازمندی‌های مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - سایر برگزاری مجالس

هر روز هزاران مورد آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - سایر برگزاری مجالس» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - سایر برگزاری مجالس» اینجا کلیک کنید.

سالن 75 متری با ظرفیت 60 نفر

سالن 75 متری با ظرفیت 60 نفر , در تجریش با موزیک و نورپردازی , جهت تولد و جشن خانوادگی

تلفن: ۰۹۳۶۲۰۴۳۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مداح اهل بیت مخصوص بانوان

مداح اهل بیت مخصوص بانوان , (سرکار خانم محمد) , مراسم مولودی مذهبی

تلفن: ۰۹۱۹۲۳۳۶۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

عمارت قدیمی صبح امروز به تاریخ

عمارت قدیمی صبح امروز به تاریخ , سفرکنیدپذیرایی از10 الی150نفر , جهت مهمانی ها وجشن های

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۲۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دفتر تشریفات عقد و ازدواج

دفتر تشریفات عقد و ازدواج , استر لوکس پیوند ماندگار , سالن‎جهت‎برگزاری‎تولدونامزدی...

تلفن: کرمي ۰۹۱۹۲۱۰۰۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری