آگهی‌ها و نیازمندی‌های مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - رستوران و اغذیه فروشی

هر روز هزاران مورد آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - رستوران و اغذیه فروشی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - رستوران و اغذیه فروشی» اینجا کلیک کنید.

اجاره کانتر

اجاره کانتر , کیش و مشهد

تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۰۱۶۱ ۸۸۵۴۶۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کانتر خارجی

کانتر خارجی , با شرایط مناسب در محیط آرام , جهت اجاره واگذار میگردد

تلفن: ۸۰ - ۸۸۵۱۸۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کانتر خارجی

کانتر خارجی , با شرایط مناسب در محیط آرام , جهت اجاره واگذار میگردد

تلفن: ۸۰ - ۸۸۵۱۸۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کانتر داخلی و خارجی

کانتر داخلی و خارجی , محدوده فاطمی ,

تلفن: ۸۸۹۳۳۴۲۷  


نیازمندیهای همشهری

کانتر جهت اجاره

کانتر جهت اجاره , داخلی و خارجی

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۸۳۶۱۳ ۲۶۴۰۷۰۶۴ - ۲۲۹۰۱۸۳۳  


نیازمندیهای همشهری

اجاره کانتر

اجاره کانتر , کیش و مشهد

تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۰۱۶۱ ۸۸۵۴۶۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

79550076.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

79550071.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

79550115.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

79550077.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

79547571.jpg

 


نیازمندیهای همشهری