آگهی‌ها و نیازمندی‌های مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - برگزاری مراسم ترحیم

هر روز هزاران مورد آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - برگزاری مراسم ترحیم» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - برگزاری مراسم ترحیم» اینجا کلیک کنید.

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

ترحیم - ولیمه

ترحیم - ولیمه , و سمینار دینی در سالن مجلل , امام صادق (ع) سید خندان

تلفن: ۰۹۹۰۴۲۸۸۴۰۰ و ۲۲۸۸۳۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

باغ تالار همسفر

باغ تالار همسفر , اجرای مراسم مجلل ترحیم , سالن مبله شیک , مناسب با بودجه شما , پارکینگ …

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۵۱۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

ترحیم - ولیمه

ترحیم - ولیمه , و سمینار دینی در سالن مجلل , امام صادق (ع) سید خندان

تلفن: ۰۹۹۰۴۲۸۸۴۰۰ و ۲۲۸۸۳۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

باغ تالار همسفر

باغ تالار همسفر , اجرای مراسم مجلل ترحیم , سالن مبله شیک , مناسب با بودجه شما , پارکینگ …

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۵۱۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

ترحیم - ولیمه

ترحیم - ولیمه , و سمینار دینی در سالن مجلل , امام صادق (ع) سید خندان

تلفن: ۰۹۹۰۴۲۸۸۴۰۰ و ۲۲۸۸۳۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

باغ تالار همسفر

باغ تالار همسفر , اجرای مراسم مجلل ترحیم , سالن مبله شیک , مناسب با بودجه شما , پارکینگ …

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۵۱۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

ترحیم - ولیمه

ترحیم - ولیمه , و سمینار دینی در سالن مجلل , امام صادق (ع) سید خندان

تلفن: ۰۹۹۰۴۲۸۸۴۰۰ و ۲۲۸۸۳۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

باغ تالار همسفر

باغ تالار همسفر , اجرای مراسم مجلل ترحیم , سالن مبله شیک , مناسب با بودجه شما , پارکینگ …

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۵۱۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

یک عدد قبر واقع در

یک عدد قبر واقع در , قطعه 70 بهشت زهرا , واگذار می‏گردد

تلفن: ۰۹۱۹۵۷۴۹۶۰۱  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

چادر - میز - صندلی

چادر - میز - صندلی , (پک پذیرایی) سرمزار-مجالس , (کلیه نقاط)مهماندار-کولر - اکو

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۶۸۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

مداحی و سخنرانی جهت

مداحی و سخنرانی جهت , مراسم شما (مولودی - عزا) , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

مداحی و سخنرانی جهت

مداحی و سخنرانی جهت , مراسم شما (مولودی - عزا) , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

مداحی و سخنرانی جهت

مداحی و سخنرانی جهت , مراسم شما (مولودی - عزا) , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

مداحی و سخنرانی جهت

مداحی و سخنرانی جهت , مراسم شما (مولودی - عزا) , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

مداحی و سخنرانی

مداحی و سخنرانی , جهت مراسم شما , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

یک قطعه قبر در

یک قطعه قبر در , ( قطعه 20 بهشت زهرا ) , فوری بفروش می‎رسد

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۹۴۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

قبر 2طبقه قطعه111

قبر 2طبقه قطعه111 , ردیف 147ورودی اصلی بهشت , زهرا ، فروش یامعاوضه بااتومبیل

تلفن: ۰۹۳۶۲۱۵۸۳۸۳و۲۲۰۷۵۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اعزام مداح و سخنران

اعزام مداح و سخنران , جهت مراسم شما , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

قبر 2طبقه قطعه111

قبر 2طبقه قطعه111 , ردیف 147واقع در ورودی , اصلی بهشت زهرا روبروی , گل فروشی ودسترسی نزدیک …

تلفن: ۰۹۳۶۲۱۵۸۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

اعزام مداح و سخنران

اعزام مداح و سخنران , جهت مراسم شما , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اعزام مداح و سخنران

اعزام مداح و سخنران , جهت مراسم شما , تمام نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۳۲۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

یک فقره قبر در بهشت زهرا

یک فقره قبر در بهشت زهرا , قطعه110ردیف105که تاکنون , بلا استفاده مانده زیرقیمت فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۱۶۶۴۷ - ۲۶۶۴۵۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

یک فقره قبر در بهشت زهرا

یک فقره قبر در بهشت زهرا , قطعه110ردیف105که تاکنون , بلا استفاده مانده زیرقیمت فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۱۶۶۴۷ - ۲۶۶۴۵۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , افطاری،مداحی،میزوصندلی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , افطاری،مداحی،میزوصندلی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , افطاری،مداحی،میزوصندلی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , افطاری،مداحی،میزوصندلی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , افطاری،مداحی،میزوصندلی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , افطاری،مداحی،میزوصندلی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , افطاری،مداحی،میزوصندلی , حجله ، پک پذیرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

فروش سنگ قبر سنگ مزار

فروش سنگ قبر سنگ مزار , حمل و نصب انجام میشود ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۶۹۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری