آگهی‌ها و نیازمندی‌های مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - برگزاری مراسم ترحیم

هر روز هزاران مورد آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - برگزاری مراسم ترحیم» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مجالس و مراسم - برگزاری مجالس - برگزاری مراسم ترحیم» اینجا کلیک کنید.

* گروه موسیقی عرفانی بشیر *

* گروه موسیقی عرفانی بشیر * , ترحیم - مولودی - عروسی

تلفن: www.navahangbashir.ir ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱ نمونه کاردرسايت  


نیازمندیهای همشهری

برگزاری مراسم ترحیم

برگزاری مراسم ترحیم , غذا ، مداحی ، دف و نی , ظروف پک پذیرایی تاج گل

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

قبری در بهشت زهرا در

قبری در بهشت زهرا در , قطعه 84 ردیف 40شماره 25 , فروشی (قیمت توافقی)

تلفن: ۰۹۳۳۷۳۷۰۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

* گروه موسیقی عرفانی بشیر *

* گروه موسیقی عرفانی بشیر * , ترحیم - مولودی - عروسی

تلفن: www.navahangbashir.ir ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱ نمونه کاردرسايت  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تالارهای باشکوه آفتاب

تالارهای باشکوه آفتاب , بهشت زهرا،بلوارشهدا،انتهای خ ولایت , ظرفیت 1400نفر

تلفن: تماس ۲۴ساعته ۵۵۲۲۷۵۴۶  


نیازمندیهای همشهری

* گروه موسیقی عرفانی بشیر *

* گروه موسیقی عرفانی بشیر * , ترحیم - مولودی - عروسی

تلفن: www.navahangbashir.ir ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱ نمونه کاردرسايت  


نیازمندیهای همشهری

تالارهای باشکوه آفتاب

تالارهای باشکوه آفتاب , بهشت زهرا،بلوارشهدا،انتهای خ ولایت , ظرفیت 1400نفر

تلفن: تماس ۲۴ساعته ۵۵۲۲۷۵۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تالارهای باشکوه آفتاب

تالارهای باشکوه آفتاب , بهشت زهرا،بلوارشهدا،انتهای خ ولایت , ظرفیت 1400نفر

تلفن: تماس ۲۴ساعته ۵۵۲۲۷۵۴۶  


نیازمندیهای همشهری

* گروه موسیقی عرفانی بشیر *

* گروه موسیقی عرفانی بشیر * , ترحیم - مولودی - عروسی

تلفن: www.navahangbashir.ir ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱ نمونه کاردرسايت  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تالارهای باشکوه آفتاب

تالارهای باشکوه آفتاب , بهشت زهرا،بلوارشهدا،انتهای خ ولایت , ظرفیت 1400نفر

تلفن: تماس ۲۴ساعته ۵۵۲۲۷۵۴۶  


نیازمندیهای همشهری

* گروه موسیقی عرفانی بشیر *

* گروه موسیقی عرفانی بشیر * , ترحیم - مولودی - عروسی

تلفن: www.navahangbashir.ir ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱ نمونه کاردرسايت  


نیازمندیهای همشهری

اجاره حجله بانصب رایگان

اجاره حجله بانصب رایگان , صندلی و اکو (کلیه نقاط) , 33249703

تلفن: ۰۹۳۳۵۳۵۰۳۱۷ و۰۹۱۲۹۳۴۱۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تالارهای باشکوه آفتاب

تالارهای باشکوه آفتاب , بهشت زهرا،بلوارشهدا،انتهای خ ولایت , ظرفیت 1400نفر

تلفن: تماس ۲۴ساعته ۵۵۲۲۷۵۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تالارهای باشکوه آفتاب

تالارهای باشکوه آفتاب , بهشت زهرا،بلوارشهدا،انتهای خ ولایت , ظرفیت 1400نفر

تلفن: تماس ۲۴ساعته ۵۵۲۲۷۵۴۶  


نیازمندیهای همشهری

موسیقی مجلس آرای صفا

موسیقی مجلس آرای صفا , گرمی بخش مجالس شما , ترحیم - مولودی - عروسی

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۹۸۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

* گروه موسیقی عرفانی بشیر *

* گروه موسیقی عرفانی بشیر * , ترحیم - مولودی - عروسی

تلفن: www.navahangbashir.ir ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱ نمونه کاردرسايت  


نیازمندیهای همشهری