آگهی‌ها و نیازمندی‌های مالی و اداری - خدمات مالی - حسابداری - حسابرسی

هر روز هزاران مورد آگهی «مالی و اداری - خدمات مالی - حسابداری - حسابرسی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مالی و اداری - خدمات مالی - حسابداری - حسابرسی» اینجا کلیک کنید.

گزارش حسابرسی وام بانکی

تهیه گزارش حسابرسی تسهیلات ، وام ، بانک،مناقصه و ...*رسمی و خبره* تهیه صورتهای مالی -کلیه …

۸۸۵۴۲۶۱۶

کارشناس ارشد مالی

کارشناس مالی -سرپرست مالی -دارای 10 سال سابقه کار در کلیه امور مالی و حسابداری به صورت …

۰۹۱۹۱۲۲۹۴۱۶

فاكتور رسمي معتبر

صدور فاكتور رسمي داراي كد اقتصادي به همراه ارسال گزارش معاملات فصلي از توليدي ها و …

۰۹۳۰۸۸۳۶۷۳۱

عضو رسمی انجمن حسابرسی

عضو رسمی انجمن حسابرسی , و عضو بین المللی IFAC , با25 سال تجربه , حسابرسی فارسی و لاتین , …

تلفن: ۸۸۴۷۲۵۰۸ ۸۸۴۷۲۵۰۸ ۰۹۱۲۲۱۲۱۰۹۳  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

عضو رسمی انجمن حسابرسی

عضو رسمی انجمن حسابرسی , و عضو بین المللی IFAC , با25 سال تجربه , حسابرسی فارسی و لاتین , …

تلفن: ۸۸۴۷۲۵۰۸ ۸۸۴۷۲۵۰۸ ۰۹۱۲۲۱۲۱۰۹۳  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کسب و کار موفق

کسب و کار موفق , با حساب و کتاب مرتب , کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی , اظهارنامه مالیاتی …

تلفن: ۰۹۰۵۷۰۸۰۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کار آزمودگان

شرکت کار آزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی , ارزش افزوده …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

خدمات حسابداری ومدیریت مالی

خدمات حسابداری ومدیریت مالی , موسسات وشرکتهاتوسط حسابداران , مجرب ،تمام وقت وپاره وقت

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۳۲۶۴ و ۲۲۶۸۸۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری , »»» با حداقل قیمت ««« , ... کارشناس خانم کریمی ...

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۳۸۴۵۵  


نیازمندیهای همشهری

* ماهر حساب یار پایا *

* ماهر حساب یار پایا * , کلیه امورحسابداری،مالی،مالیاتی و , حسابرسی،ثبت دفاتر،اعزام …

تلفن: ۲۲۵۲۰۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری , »»» با حداقل قیمت ««« , ... کارشناس خانم کریمی ...

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۳۸۴۵۵  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کار آزمودگان

شرکت کار آزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی , ارزش افزوده …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری , مشاوره مالی ، ارزش افزوده , معاملات فصلی،اخذکداقتصادی

تلفن: ۰۹۳۹۱۲۵۶۵۱۲  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

عضو رسمی انجمن حسابرسی

عضو رسمی انجمن حسابرسی , و عضو بین المللی IFAC , با25 سال تجربه , حسابرسی فارسی و لاتین , …

تلفن: ۸۸۴۷۲۵۰۸ ۸۸۴۷۲۵۰۸ ۰۹۱۲۲۱۲۱۰۹۳  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری ، مالی و مالیاتی بصورت پاره وقت

انجام کلیه خدمات حسابداری ، مالی و مالیاتی مشاوره مالی …

تلفن: ۰۹۱۲۰۰۴۹۳۸۳  / ایمیل:royalrajabi@gmail.com


نیازمندیهای همشهری

شرکت کار آزمودگان

شرکت کار آزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی , ارزش افزوده …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

* ماهر حساب یار پایا *

* ماهر حساب یار پایا * , کلیه امورحسابداری،مالی،مالیاتی و , حسابرسی،ثبت دفاتر،اعزام …

تلفن: ۲۲۵۲۰۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری , »»» با حداقل قیمت ««« , ... کارشناس خانم کریمی ...

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۳۸۴۵۵  


نیازمندیهای همشهری

خدمات حسابداری ومدیریت مالی

خدمات حسابداری ومدیریت مالی , موسسات وشرکتهاتوسط حسابداران , مجرب ،تمام وقت وپاره وقت

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۳۲۶۴ و ۲۲۶۸۸۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کار آزمودگان

شرکت کار آزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی , ارزش افزوده …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

* ماهر حساب یار پایا *

* ماهر حساب یار پایا * , کلیه امورحسابداری،مالی،مالیاتی و , حسابرسی،ثبت دفاتر،اعزام …

تلفن: ۲۲۵۲۰۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

خدمات حسابداری ومدیریت مالی

خدمات حسابداری ومدیریت مالی , موسسات وشرکتهاتوسط حسابداران , مجرب ،تمام وقت وپاره وقت

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۳۲۶۴ و ۲۲۶۸۸۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کار آزمودگان

شرکت کار آزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی , ارزش افزوده …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کار آزمودگان

شرکت کار آزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی , ارزش افزوده …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

* ماهر حساب یار پایا *

* ماهر حساب یار پایا * , کلیه امورحسابداری،مالی،مالیاتی و , حسابرسی،ثبت دفاتر،اعزام …

تلفن: ۲۲۵۲۰۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

خدمات حسابداری ومدیریت مالی

خدمات حسابداری ومدیریت مالی , موسسات وشرکتهاتوسط حسابداران , مجرب ،تمام وقت وپاره وقت

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۳۲۶۴ و ۲۲۶۸۸۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , امور مالیاتی ، ارزش افزوده , اعزام حسابدار ، مشاور بیمه

تلفن: ۶۶۵۹۶۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کار آزمودگان

شرکت کار آزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی , ارزش افزوده …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری , مشاوره مالیاتی ،حل اختلاف , مالیات بر درآمد و ارزش افزوده

تلفن: ۰۹۰۳۸۶۵۴۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری