آگهی‌ها و نیازمندی‌های مالی و اداری - خدمات مالی - امور مالیاتی

هر روز هزاران مورد آگهی «مالی و اداری - خدمات مالی - امور مالیاتی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مالی و اداری - خدمات مالی - امور مالیاتی» اینجا کلیک کنید.

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی

انجام امور مالی و مالیاتی ، تنظیم لوایح مالیاتی تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده.، تهیه گزارشات فصلی ، تحریر …

۰۹۱۲۱۷۶۵۶۶۲

تهران

فاکتور رسمی ، فروش فاکتور رسمی

09108449390ارائه کلیه امور مالی و حسابداری، فروش فاکتور رسمی ، صدور فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده …

۰۹۱۰۸۴۴۹۳۹۰

تهران

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

موسسه رادوین ارقام

موسسه رادوین ارقام , ( ثبت 42942 ) , کلیه امور مالی ومالیاتی،اظهار نامه , عملکرد،ارزش افزوده …

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۴۲۹۲۶و۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

پلمپ دفاتر قانونی 98

پلمپ دفاتر قانونی 98 , (( با هزینه مناسب )) , ثبت شرکت - برند و انواع تغییرات

تلفن: ۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , فروش ویژه نرم افزار حسابداری

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۵۴۵۸۱ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

پلمپ دفاتر قانونی 98

پلمپ دفاتر قانونی 98 , (( با هزینه مناسب )) , ثبت شرکت - برند و انواع تغییرات

تلفن: ۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

موسسه رادوین ارقام

موسسه رادوین ارقام , ( ثبت 42942 ) , کلیه امور مالی ومالیاتی،اظهار نامه , عملکرد،ارزش افزوده …

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۴۲۹۲۶و۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , فروش ویژه نرم افزار حسابداری

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۵۴۵۸۱ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان , ( ویژه شرکت ها ) , حسابداری دفاتر مالیاتی , اظهارنامه، ارزش افزوده …

تلفن: ۴۰۱ الي ۲۲۳۱۳۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , خدمات مالی و مالیاتی , اعزام حسابدار و مدیر مالی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

30 سال تجربه ضمانت ماست

30 سال تجربه ضمانت ماست , مشاوره و دفاع مالیاتی , ارزش افزوده - مالیات سالانه

تلفن: ۸۸۱۹۹۳۱۰ - ۸۸۱۹۹۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

پلمپ دفاتر قانونی 98

پلمپ دفاتر قانونی 98 , (( با هزینه مناسب )) , ثبت شرکت - برند و انواع تغییرات

تلفن: ۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

موسسه ارقام حساب ادیب

موسسه ارقام حساب ادیب , انجام کلیه امور مالی و مالیاتی , اظهارنامه مشاوره تنظیم لوایح …

تلفن: ۸۰ ـ ۸۸۳۴۹۱۷۹  


نیازمندیهای همشهری

امورمالیاتی‏توسط‎رئیس‎گروه

امورمالیاتی‏توسط‎رئیس‎گروه , و کارشناسان‏ارشدمالیاتی , بازنشسته حسابداری،اظهارنامه …

تلفن: ۰۹۱۹۳۳۳۷۹۵۹ ۰۹۱۹۱۷۶۲۵۴۳ ـ ۳۳۷۸۰۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , فروش ویژه نرم افزار حسابداری

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۵۴۵۸۱ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

خدمات برتر هزینه کمتر

خدمات برتر هزینه کمتر , از صدور اسناد , تا دفاعیه مالیاتی

تلفن: ۸۸۲۸۷۵۵۱ ـ ۰۹۱۲۲۸۵۹۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

موسسه رادوین ارقام

موسسه رادوین ارقام , ( ثبت 42942 ) , کلیه امور مالی ومالیاتی،اظهار نامه , عملکرد،ارزش افزوده …

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۴۲۹۲۶و۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

پلمپ دفاتر قانونی 98

پلمپ دفاتر قانونی 98 , (( با هزینه مناسب )) , ثبت شرکت - برند و انواع تغییرات

تلفن: ۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

موسسه رادوین ارقام

موسسه رادوین ارقام , ( ثبت 42942 ) , کلیه امور مالی ومالیاتی،اظهار نامه , عملکرد،ارزش افزوده …

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۴۲۹۲۶و۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

30 سال تجربه ضمانت ماست

30 سال تجربه ضمانت ماست , مشاوره و دفاع مالیاتی , ارزش افزوده - مالیات سالانه

تلفن: ۸۸۱۹۹۳۱۰ - ۸۸۱۹۹۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

# 30 سال تجربه #

# 30 سال تجربه # , حل و فصل پرونده های , مالیاتی

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۷۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

بازنشستگان مالیاتی -فصلی

بازنشستگان مالیاتی -فصلی , کاهش جرائم - ارزش افزوه , تشکیل پرونده - اعزام حسابدار

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۹۲۳۱۴ - ۶۶۹۳۱۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , « تنظیم گزارشات و لوایح »

تلفن: ۴۴۲۸۲۱۷۸ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , « تنظیم گزارشات و لوایح »

تلفن: ۴۴۲۸۲۱۷۸ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

موسسه ارقام حساب ادیب

موسسه ارقام حساب ادیب , انجام کلیه امور مالی و مالیاتی , اظهارنامه مشاوره تنظیم لوایح …

تلفن: ۸۰ ـ ۸۸۳۴۹۱۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پلمپ دفاتر قانونی 98

پلمپ دفاتر قانونی 98 , (( با هزینه مناسب )) , ثبت شرکت - برند و انواع تغییرات

تلفن: ۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , خدمات مالی و مالیاتی , اعزام حسابدار و مدیر مالی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

30 سال تجربه ضمانت ماست

30 سال تجربه ضمانت ماست , مشاوره و دفاع مالیاتی , ارزش افزوده - مالیات سالانه

تلفن: ۸۸۱۹۹۳۱۰ - ۸۸۱۹۹۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

موسسه رادوین ارقام

موسسه رادوین ارقام , ( ثبت 42942 ) , کلیه امور مالی ومالیاتی،اظهار نامه , عملکرد،ارزش افزوده …

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۴۲۹۲۶و۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

امورمالیاتی‏توسط‎رئیس‎گروه

امورمالیاتی‏توسط‎رئیس‎گروه , و کارشناسان‏ارشدمالیاتی , بازنشسته حسابداری،اظهارنامه …

تلفن: ۰۹۱۹۳۳۳۷۹۵۹ ۰۹۱۹۱۷۶۲۵۴۳ ـ ۳۳۷۸۰۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

بازنشستگان مالیاتی -فصلی

بازنشستگان مالیاتی -فصلی , کاهش جرائم - ارزش افزوه , تشکیل پرونده - اعزام حسابدار

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۹۲۳۱۴ - ۶۶۹۳۱۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان , ( ویژه شرکت ها ) , حسابداری دفاتر مالیاتی , اظهارنامه، ارزش افزوده …

تلفن: ۴۰۱ الي ۲۲۳۱۳۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

خدمات برتر هزینه کمتر

خدمات برتر هزینه کمتر , از صدور اسناد , تا دفاعیه مالیاتی

تلفن: ۸۸۲۸۷۵۵۱ ـ ۰۹۱۲۲۸۵۹۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

بازنشستگان مالیاتی -فصلی

بازنشستگان مالیاتی -فصلی , کاهش جرائم - ارزش افزوه , تشکیل پرونده - اعزام حسابدار

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۹۲۳۱۴ - ۶۶۹۳۱۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حسابداری حسابرسی مالیاتی و مشاوره.

ارائه کلیه خدمات حسابداری .مالیاتی و حسابرسی اعم از تهیه …

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۸۶۳۴۰---۰۹۱۲۰۹۸۶۳۵۰,۰۲۱۶۶۶۸۰۴۷۹ 


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

# 30 سال تجربه #

# 30 سال تجربه # , حل و فصل پرونده های , مالیاتی

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۷۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

موسسه رادوین ارقام

موسسه رادوین ارقام , ( ثبت 42942 ) , کلیه امور مالی ومالیاتی،اظهار نامه , عملکرد،ارزش افزوده …

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۴۲۹۲۶و۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , « تنظیم گزارشات و لوایح »

تلفن: ۴۴۲۸۲۱۷۸ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

پلمپ دفاتر قانونی 98

پلمپ دفاتر قانونی 98 , (( با هزینه مناسب )) , ثبت شرکت - برند و انواع تغییرات

تلفن: ۶۶۰۳۴۲۴۲  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی دادپویان افروغ

موسسه حقوقی دادپویان افروغ , ثبت اظهارنامه تا دفاع مالیاتی , ارزش افزوده - عملکرد سالیانه

تلفن: ۸۸۱۹۹۳۱۰ - ۸۸۱۹۹۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , « تنظیم گزارشات و لوایح »

تلفن: ۴۴۲۸۲۱۷۸ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور مالیاتی

انجام کلیه امور مالیاتی , از اعتراض تا مفاصا , ارزش افزوده-ارث وجرایم(مشاوره)

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۳۹۱۱۸ - ۷۷۲۴۷۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , خدمات مالی و مالیاتی , اعزام حسابدار و مدیر مالی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امورحسابداری

انجام کلیه امورحسابداری , شرکتهای بازرگانی و تولیدی , از مرحله صدور سند تا تهیه , صورتهای …

تلفن: گيلي ۰۹۳۸۶۱۸۸۹۶۰ زعيم ۰۹۳۸۶۱۸۹۴۸۲ ۶۶۴۱۱۶۴۵ ـ ۶۶۹۵۱۲۰۷  


نیازمندیهای همشهری

موسسه ارقام حساب ادیب

موسسه ارقام حساب ادیب , انجام کلیه امور مالی و مالیاتی , اظهارنامه مشاوره تنظیم لوایح …

تلفن: ۸۰ ـ ۸۸۳۴۹۱۷۹  


نیازمندیهای همشهری

# 30 سال تجربه #

# 30 سال تجربه # , حل و فصل پرونده های , مالیاتی

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۷۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی دادپویان افروغ

موسسه حقوقی دادپویان افروغ , ثبت اظهارنامه تا دفاع مالیاتی , ارزش افزوده - عملکرد سالیانه

تلفن: ۸۸۱۹۹۳۱۰ - ۸۸۱۹۹۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان , ( ویژه شرکت ها ) , حسابداری دفاتر مالیاتی , اظهارنامه، ارزش افزوده …

تلفن: ۴۰۱ الي ۲۲۳۱۳۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

خدمات برتر هزینه کمتر

خدمات برتر هزینه کمتر , از صدور اسناد , تا دفاعیه مالیاتی

تلفن: ۸۸۲۸۷۵۵۱ ـ ۰۹۱۲۲۸۵۹۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور مالی و مشاوره

انجام کلیه امور مالی و مالیاتی و مشاوره-صفر تا صد از ثبت سند تا اظهارنامه عملکرد و دفاع-نوشتن …

تلفن: ۰۹۳۵۸۹۹۶۱۷۴ 


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , « تنظیم گزارشات و لوایح »

تلفن: ۴۴۲۸۲۱۷۸ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , خدمات مالی و مالیاتی , اعزام حسابدار و مدیر مالی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره امور مالی و مالیاتی

مشاوره امور مالی و مالیاتی , از ثبت اسناد تا دفاع , « تنظیم گزارشات و لوایح »

تلفن: ۴۴۲۸۲۱۷۸ - ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

موسسه ارقام حساب ادیب

موسسه ارقام حساب ادیب , انجام کلیه امور مالی و مالیاتی , اظهارنامه مشاوره تنظیم لوایح …

تلفن: ۸۰ ـ ۸۸۳۴۹۱۷۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰ ـ ۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

خدمات برتر هزینه کمتر

خدمات برتر هزینه کمتر , از صدور اسناد , تا دفاعیه مالیاتی

تلفن: ۸۸۲۸۷۵۵۱ ـ ۰۹۱۲۲۸۵۹۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان , ( ویژه شرکت ها ) , حسابداری دفاتر مالیاتی , اظهارنامه، ارزش افزوده …

تلفن: ۴۰۱ الي ۲۲۳۱۳۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری