آگهی‌ها و نیازمندی‌های مالی و اداری - خدمات اداری - گمشده (گوناگون)

هر روز هزاران مورد آگهی «مالی و اداری - خدمات اداری - گمشده (گوناگون)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مالی و اداری - خدمات اداری - گمشده (گوناگون)» اینجا کلیک کنید.

گواهینامه موقت تحصیلی

گواهینامه موقت تحصیلی , از دانشگاه علوم پزشکی ایلام , بشماره 224011849 به تاریخ , 2 / 12 / 1387و …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه بهداشتی ساخت ژل مو

پروانه بهداشتی ساخت ژل مو , سرکراتینه به ش 17565 / 56 , بنام شرکت سام آرای افق , مفقود وازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی بنام پگاه مهدوی زاده

کارت دانشجویی بنام پگاه مهدوی زاده , بشماره 9311420083رشته , معماری داخلی دانشگاه سوره , …

 


نیازمندیهای همشهری

«مجوزبهسازی»واحد

«مجوزبهسازی»واحد , پرواربندی گوساله باکدپروانه , 079101263202124به تاریخ , 21 / 11 / 1392 بنام آقای …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهینامه مهارت آموزش فنی و

گواهینامه مهارت آموزش فنی و , حرفه ای کشوربنام ابراهیم فرامرزی , فرزندمحمداسمعیل به …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهی موقت قبولی لیسانس

گواهی موقت قبولی لیسانس , مهردادشیرازی خان میری , فارغ التحصیل حقوق سال 1389 , مفقودواز …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه مشاوره حقوقی ووکالت پایه یک

پروانه مشاوره حقوقی ووکالت پایه یک , محمدعلی حسینی منش به شماره , 788 / 187 / م / پ , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه کارشناسی اینجانب قربان صیفی

پروانه کارشناسی اینجانب قربان صیفی , به شماره 1102591805 , مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار , …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی به نام

کارنامه تاکسیرانی به نام , داود اجلالی به شماره , پلاک 33 ایران 294 ت 59 , مفقود و فاقد اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی , مدرک کاردانی - کارشناسی , کارشناسی ارشد , فارغ التحصیلی اینجانب …

 


نیازمندیهای همشهری

24118485.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی وحید

مدرک فارغ التحصیلی وحید , رحمانقلی‎ممقانی‎فرزندعزیز، ش , ش2068صادره‎ازتهران‎درمقطع …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه کسب و توکن و گواهی

پروانه کسب و توکن و گواهی , مهارت آژانس املاک بنام ایرج , اقبال باشماره پروانه 15156 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

38621161.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه وکالت اینجانب صغری

پروانه وکالت اینجانب صغری , اله یاری کوکلانی فرزند مجید , به شماره پروانه 5491 مفقود , …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه هوشمندمحمدرضاپزشگی

کارنامه هوشمندمحمدرضاپزشگی , شندی ش ملی1728757878 , ش پ147 ت 38 ایران11 مفقود , گشته و از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

گذرنامه اینجانب محمد حسینی

گذرنامه اینجانب محمد حسینی , فرزند احمد به ش شناسنامه 10396 , وشماره گذرنامه 27217579 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه نظام مهندسی اینجانب

پروانه نظام مهندسی اینجانب , بیژن صادقی به عضویت106070303 , وشماره01060001335مفقود , گردیده وازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه بهره برداری گاوشیری به

پروانه بهره برداری گاوشیری به , شماره 49445 / 7 / 106 مورخ , 11 / 7 / 89 بنام سید حسن حسینی , ابطال …

 


نیازمندیهای همشهری

صورتجلسه اینجانب حسن محقق فر

صورتجلسه اینجانب حسن محقق فر , به شماره12348 / 93 / ص102 , مورخ 18 / 4 / 93 مفقود گردیده , و از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی به نام

کارنامه تاکسیرانی به نام , داود اجلالی به شماره , پلاک 33 ایران 294 ت 59 , مفقود و فاقد اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت شناسایی سازمان

کارت شناسایی سازمان , شهرداریها و دهیاریهای کشور , گواهینامه موتور ، گواهینامه , ماشین …

 


نیازمندیهای همشهری

مهر مسجد رضویه

مهر مسجد رضویه , به شماره 040 / 015 / الف , مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط است

 


نیازمندیهای همشهری

توجه اعلام مفقودی توجه

توجه اعلام مفقودی توجه , دانشنامه کارشناسی ارشد , اینجانب جمیله عبدلی به , شماره شناسنامه …

 


نیازمندیهای همشهری

پاسپورت اینجانب عبداله احمدی

پاسپورت اینجانب عبداله احمدی , فرزند محمد حسین , به ش OA1220566 , مفقود و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

مجوز باشگاه صحرا به شماره

مجوز باشگاه صحرا به شماره , پرونده 7 / 16317 / 206 , مفقود گردیده , و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه تاکسیرانی بنام حبیب اله

پروانه تاکسیرانی بنام حبیب اله , گودرزی به شماره 96065056 , و ش پلاک 22 ایران 749 ت 37 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

فرم های نظام مهندسی

فرم های نظام مهندسی , از شماره 140116 الی 140137 , بنام مالک محمود علی عسگری , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه اشتغال شرکت مجری

پروانه اشتغال شرکت مجری , آتی راگا کارینا , شماره ثبت 472988 , تاریخ تاسیس 5 / 3 / 1394 , شناسه …

 


نیازمندیهای همشهری

دسته چک بانک کشاورزی با

دسته چک بانک کشاورزی با , 17برگ، گواهینامه رانندگی، , کارت پرسنل شهرداری به نام , حسین …

 


نیازمندیهای همشهری

فرم 5 سازمان نظام مهندسی

فرم 5 سازمان نظام مهندسی , ش پیگیری 212477955 , بنام حمید ابراهیمی سنجانی , مفقود گردیده است

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کارشناسی مدیریت دولتی

مدرک کارشناسی مدیریت دولتی , عباس واحدی فرزندعلی به ش ش , 29088صادره از شهرری ش ملی , 0490278299مفقودوفاقداعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک دانشنامه

مدرک دانشنامه , پایان تحصیلات دوره کارشناسی , ناپیوسته رشته علمی کاربردی , حسابداری …

 


نیازمندیهای همشهری

37724739.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87424084.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک‎کارشناسی‎آرمین‎آبادی‎کریمی

مدرک‎کارشناسی‎آرمین‎آبادی‎کریمی , کدملی0013915665مربوط به , دانشگاه‏آزاد‏واحدپرندرشته‎مهندسی …

 


نیازمندیهای همشهری

آگهی فقدان

آگهی فقدان , دکتررضاصادقی فرزندحسین , ش شناسنا مه298صادره از , لاهیجان متولد1355ش نظام …

 


نیازمندیهای همشهری