آگهی‌ها و نیازمندی‌های مالی و اداری - خدمات اداری - گمشده (کارت)

هر روز هزاران مورد آگهی «مالی و اداری - خدمات اداری - گمشده (کارت)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «مالی و اداری - خدمات اداری - گمشده (کارت)» اینجا کلیک کنید.

کارت ملی هوشمندمیکائیل صبوری

کارت ملی هوشمندمیکائیل صبوری , قلعه قورینه بشماره2939613842 , متولد6 / 5 / 45 فرزند غلامحسین …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی رشته پزشکی

کارت دانشجویی رشته پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی ایران بنام , امیرحسین فروزان مهر به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

صورتجلسه اینجانب

صورتجلسه اینجانب , محمدطاها نژاد به شماره , 36404 / 92 / ص/ 102مورخ , 1 / 11 / 92مفقودشده واعتبارندارد

 


نیازمندیهای همشهری

کارت و بیمه خودرو لیفانX50

کارت و بیمه خودرو لیفانX50 , پلاک 21 ایران 228 ب 21 , موتورLF479Q2B2150700393 , مفقود و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

کارت خبرنگاری

کارت خبرنگاری , بنام محمدحسین رضوی , خبرنگار ایسنا با کد 71575 , مفقود وازدرجه اعتبارساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی اینجانب

کارت دانشجویی اینجانب , پژمان کواری به شماره دانشجویی , 9221216274 , مفقود و فاقد اعتبار می

 


نیازمندیهای همشهری

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی , گروه صنعتی بازرگانی , سامان صنعت اطلس , مدیر عامل: مجتبی رشیدی , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت‏ملی،کارت‏هوشمند،شناسنامه

کارت‏ملی،کارت‏هوشمند،شناسنامه , وعقدنامه‎اشرف‏فرهنگی‎بنفشه‎درق , کدملی1460751914متولد …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت پرسنل شرکت هواپیمایی

کارت پرسنل شرکت هواپیمایی , ماهان به نام حمید رضا , احمدی نیا به شماره 931784 , مفقود و فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت ملی فاطمه شاطرپور

کارت ملی فاطمه شاطرپور , بشماره 0013095978 متولد , 5 / 12 / 69 فرزند صمد، مفقود , گردیده وازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه تاکسیرانی

پروانه تاکسیرانی , بنام سیدمهدی شریعتی , به ش پلاک22ایران897ت58 , مفقود و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی , اینجانب آسیه نعمتی , ورودی 85 رشته کارشناسی , ناپیوسته صنایع شیمیایی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت‏ملی‎وشناسنامه‎خدیجه‎تقوی

کارت‏ملی‎وشناسنامه‎خدیجه‎تقوی , خونساری،ش.ش1773کدملی , 0038929104تولد21 / 12 / 17 , مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی هانیه پهلوان با

کارت دانشجویی هانیه پهلوان با , شماره دانشجویی 9421402024 , از دانشگاه غیرانتفاعی سوره مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی عاطفه خاتمی

کارت دانشجویی عاطفه خاتمی , دانشگاه علم وفرهنگ مفقود , گردیده ازیابنده‏تقاضامیشودباشماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت مالکیت خودرو به ش پلاک

کارت مالکیت خودرو به ش پلاک , 576ص86ایران22وشماره موتور , 13085013907وش شاسی , 10816286مفقودواعتبارندارد

 


نیازمندیهای همشهری