آگهی‌ها و نیازمندی‌های کاروسرمایه - سرمایه گذاری - ارائه وثیقه و ضامن

هر روز هزاران مورد آگهی «کاروسرمایه - سرمایه گذاری - ارائه وثیقه و ضامن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «کاروسرمایه - سرمایه گذاری - ارائه وثیقه و ضامن» اینجا کلیک کنید.

فیش حقوقی، جواز کسب، سند

ضامن دادگاه قیمت آخرراازمابپرسید فیش حقوقی وجوازکسب (کفالت) وسند برای کلیه مراجع قضایی کشور بدون پیش پرداخت وبرای …

۰۹۱۹۳۳۶۰۶۵۳

تهران

وثیقه ملکی جهت کلیه مراجع قضایی

* سند و وثیقه ملکی ( از میلیون تا میلیارد ) جهت کلیه مراجع قضایی : دادگاه ، دادسرا ، تعزیرات ، ... * سند حومه تهران …

۰۲۱۲۲۹۰۵۸۶۳

تهران

ضامن جهت دادگاه

فیش حقوقی وجوازکسب وسند (کفالت) برای کلیه مراجع قضایی کشور بدون پیش پرداخت فوری

۰۹۹۰۵۳۵۸۵۶۶

اجاره سند و وام تسهيلات

اجاره سند تهران و شهرستان براي وام آزاد و تسهيلات و دادگاه موجود مي بأشد . تأمين سرمايه …

۱۶۳۲۱۶۴۱۱۶۳۳۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۷۱۶۴۰۱۶۳۸

وثیقه ۲۰میلیاردی

ارائه وثیقه جهت ضمانت نامه بانکی و آزادی زندانی ۲۰ میلیارد

۰۹۱۷۱۷۲۱۲۳۸

ضامن کارمند رسمی دولتی

ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت در تمامی بانکها و موسسات خصوصی …

۰۹۳۸۷۸۳۴۱۳۸