آگهی‌ها و نیازمندی‌های کاروسرمایه - بازار کار - واگذاری و نیاز به مجوز

هر روز هزاران مورد آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - واگذاری و نیاز به مجوز» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - واگذاری و نیاز به مجوز» اینجا کلیک کنید.

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری امتیاز مجوز

واگذاری امتیاز مجوز , دفتر پیشخوان خدمات دولت , (شهر تهران)

تلفن: ۰۹۳۶۱۱۶۲۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مجوز دفتر پیشخوان دولت

مجوز دفتر پیشخوان دولت , واگذار می گردد ,

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۹۹۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

ثبت مشاور برتر(تغییرات

ثبت مشاور برتر(تغییرات , تمدید،خرید وفروش برندوشرکت)

تلفن: ۰۹۳۷۱۳۹۴۰۷۳ ۴۰۰ ـ ۸۸۳۳۰۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

نیازبه مجوز کلینیک ترک اعتیاد

نیازبه مجوز کلینیک ترک اعتیاد , جهت اجاره یا واگذاری کامل , باشرایط عالی محدوده تهران …

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۳۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

مجوز دارالترجمه رسمی

مجوز دارالترجمه رسمی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۶۳۰۹ ۶۶۹۱۱۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری مجوز

واگذاری مجوز , کلینیک پوست منطقه 2 , پرسودترین سرمایه گذاری

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۸۲۹۲۰  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری مجوز

واگذاری مجوز , کانون تبلیغاتی،نشریات،انتشارات , آموزشگاه و موسسه فرهنگی هنری

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۷۱۷۳ _ ۶۶۴۸۱۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری مجوزات بندالف

واگذاری مجوزات بندالف , آژانس هواپیمایی و موافقت اصولی , بندب - کارت مدیرفنی (ب)

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۷۱۷۳ _ ۶۶۴۸۱۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

مجوز دارالترجمه رسمی

مجوز دارالترجمه رسمی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۶۳۰۹ ۶۶۹۱۱۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

مجوز دفتر پیشخوان دولت

مجوز دفتر پیشخوان دولت , واگذار می گردد ,

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۹۹۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

اعطای مجوز

اعطای مجوز , » نمایندگی بیمه ایران «

تلفن: ۴۴۰۷۴۷۱۹ ۴۴۰۶۷۳۹۷  


نیازمندیهای همشهری

مجوز دفتر پیشخوان دولت

مجوز دفتر پیشخوان دولت , واگذار می گردد ,

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۹۹۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره

مشاوره , جهت اخذمجوزات فرهنگی-هنری , تبلیغاتی-آموزشی-خدماتی و...

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۷۱۷۳ _ ۶۶۴۸۱۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری امتیاز پیک موتوری

واگذاری امتیاز پیک موتوری , * با شرایط عالی * , « محدوده بازار »

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۴۹۶۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

نیازبه مجوز کلینیک ترک اعتیاد

نیازبه مجوز کلینیک ترک اعتیاد , جهت اجاره یا واگذاری کامل , باشرایط عالی محدوده تهران …

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۳۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

ثبت مشاور برتر(تغییرات

ثبت مشاور برتر(تغییرات , تمدید،خرید وفروش برندوشرکت)

تلفن: ۰۹۳۷۱۳۹۴۰۷۳ ۴۰۰ ـ ۸۸۳۳۰۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

کلیه سهام وامتیازشرکت تجارت

کلیه سهام وامتیازشرکت تجارت , الکترونیک سهامی عام،بطوریکجابه , بالاترین قیمت پیشنهادی …

تلفن: ميرسد ۰۹۱۲۱۷۶۸۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

مجوزهای فرهنگی در تمام

مجوزهای فرهنگی در تمام , حوزه ها نیازمندیم

تلفن: ۶۶۵۸۱۷۶۸ ۶۶۹۲۲۸۷۷  


نیازمندیهای همشهری

نیازبه مجوز کلینیک ترک اعتیاد

نیازبه مجوز کلینیک ترک اعتیاد , جهت اجاره یا واگذاری کامل , باشرایط عالی محدوده تهران …

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۳۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره

مشاوره , جهت اخذمجوزات فرهنگی-هنری , تبلیغاتی-آموزشی-خدماتی و...

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۷۱۷۳ _ ۶۶۴۸۱۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به مجوز اعزام دانشجو

نیاز به مجوز اعزام دانشجو , از وزارت علوم ,

تلفن: ۸۶۱۲۸۹۵۳  


نیازمندیهای همشهری

مجوز پیشخوان دولت

مجوز پیشخوان دولت , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۳۷۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , و امتیاز در محل شما

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۶۱۵۳ـ۶۵۴۱۲۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

جواز سفره خانه و

جواز سفره خانه و , قهوه خانه , واگذاری میشود

تلفن: ۰۹۳۰۵۴۹۰۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری پیک با درآمد بالا

واگذاری پیک با درآمد بالا , ماهیانه 10میلیون , با سرمایه کم زیرقیمت (170م)

تلفن: عباس آباد ۸۸۷۰۲۸۹۹  


نیازمندیهای همشهری

یک سهم از سه سهم

یک سهم از سه سهم , بخش زنان درمانگاه فعال , در خواجه عبدا.. واگذار میشود

تلفن: ۸۸۷۳۳۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

ثبت مشاور برتر(تغییرات

ثبت مشاور برتر(تغییرات , تمدید،خرید وفروش برندوشرکت)

تلفن: ۰۹۳۷۱۳۹۴۰۷۳ ۴۰۰ ـ ۸۸۳۳۰۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

کلیه سهام وامتیازشرکت تجارت

کلیه سهام وامتیازشرکت تجارت , الکترونیک سهامی عام،بطوریکجابه , بالاترین قیمت پیشنهادی …

تلفن: ميرسد ۰۹۱۲۱۷۶۸۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , و امتیاز در محل شما

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۶۱۵۳ـ۶۵۴۱۲۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری امتیاز مجوز

واگذاری امتیاز مجوز , دفتر پیشخوان خدمات دولت , (شهر تهران)

تلفن: ۰۹۰۳۲۲۲۲۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

نیازمند پروانه و مجوز

نیازمند پروانه و مجوز , تاسیس داروخانه , جهت شراکت یا واگذاری

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۰۳۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به مجوز اعزام دانشجو

نیاز به مجوز اعزام دانشجو , از وزارت علوم ,

تلفن: ۸۶۱۲۸۹۵۳  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری امتیاز شرکت خدماتی

واگذاری امتیاز شرکت خدماتی , تهیه غذا ، و خدمات آسانسور , صادرات‎وواردات کالا باکلیه …

تلفن: ۰۹۱۴۲۱۲۱۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری امتیاز مجوز

واگذاری امتیاز مجوز , دفتر پیشخوان خدمات دولت , (شهر تهران)

تلفن: ۰۹۰۳۲۲۲۲۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به پروانه وکالت

نیاز به پروانه وکالت , , …

تلفن: ۸۶۱۲۸۹۵۳  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , و امتیاز در محل شما

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۶۱۵۳ـ۶۵۴۱۲۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری مجوز

واگذاری مجوز , کانون تبلیغاتی،نشریات،انتشارات , آموزشگاه و موسسه فرهنگی هنری

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۷۱۷۳ _ ۶۶۴۸۱۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

مجوز آموزشگاه زبان دخترانه

مجوز آموزشگاه زبان دخترانه , آموزش و پرورش یا ارشاد , جهت اجاره نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۳۷۹۱۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

ثبت مشاور برتر(تغییرات

ثبت مشاور برتر(تغییرات , تمدید،خرید وفروش برندوشرکت)

تلفن: ۰۹۳۷۱۳۹۴۰۷۳ ۴۰۰ ـ ۸۸۳۳۰۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , بدون واسطه

تلفن: ۳۶۰۵۱۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری امتیاز مجوز

واگذاری امتیاز مجوز , دفتر پیشخوان خدمات دولت , (شهر تهران)

تلفن: ۰۹۰۳۲۲۲۲۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری مجوزات بند الف

واگذاری مجوزات بند الف , آژانس هواپیمایی و موافقت اصولی , بند ب کارت مدیرفنی ( ب )

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۷۱۷۳ _ ۶۶۴۸۱۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

* واگذاری مجوز*

* واگذاری مجوز* , جهت کلینیک دندانپزشکی , در منطقه 7 یا مشارکت

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۷۳۳۹۴ - ۲۲۳۰۹۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره جهت اخذ

مشاوره جهت اخذ , سریع و آسان پروانه کسب , و امتیاز در محل شما

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۶۱۵۳ـ۶۵۴۱۲۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری مجوز

واگذاری مجوز , کلینیک پوست منطقه 2 , پرسودترین سرمایه گذاری

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۸۲۹۲۰  


نیازمندیهای همشهری

واگذاری مجوز آموزشگاه

واگذاری مجوز آموزشگاه , زبان انگلیسی ، فعال , منطقه 2 آموزش و پرورش

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۷۷۸۰۶  


نیازمندیهای همشهری