آگهی‌ها و نیازمندی‌های کاروسرمایه - بازار کار - موسسات کاریابی

هر روز هزاران مورد آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - موسسات کاریابی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - موسسات کاریابی» اینجا کلیک کنید.

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , کارگرساده،آبدارچی،خدمات , حسابدار،راننده ،منشی ،مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی منهاج

کاریابی منهاج , تامین نیرو و اشتغال کارجو , مراجعه به سایت کاریابی منهاج

تلفن: ۸۸۹۸۹۱۰۵ ـ ۸۸۹۸۹۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

» کاردار «

» کاردار « , داخلی و بین المللی , استخدام در کشورهای , آلمان ، اتریش ، کانادا , استرالیا …

تلفن: ۴ الي ۸۸۸۱۰۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۲۴۴۶ ـ ۶۶۵۲۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , کارگرساده،آبدارچی،خدمات , حسابدار،راننده ،منشی ،مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

» کاردار «

» کاردار « , داخلی و بین المللی , استخدام در کشورهای , آلمان ، اتریش ، کانادا , استرالیا …

تلفن: ۴ الي ۸۸۸۱۰۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۲۴۴۶ ـ ۶۶۵۲۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۲۴۴۶ ـ ۶۶۵۲۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

* کاریابی بابک *

* کاریابی بابک * , با بیش از 15 سال سابقه کار

تلفن: ۷ ـ ۶۶۹۷۸۸۰۵ kars ۱۳۹۷  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی سامانده #

# کاریابی سامانده # , کارگرساده،خدمات،آبدارچی،راننده , حسابدار،منشی ،مهندس و ....

تلفن: ۴۴۲۸۹۴۲۰ و ۸۸۹۵۵۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

» کاردار «

» کاردار « , داخلی و بین المللی , استخدام در کشورهای , آلمان ، اتریش ، کانادا , استرالیا …

تلفن: ۴ الي ۸۸۸۱۰۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی ابداع کارفرمایان محترم

کاریابی ابداع کارفرمایان محترم , (نیروی متخصص ومتعهدکارجویان , عزیزاشتغال پایه داررا …

تلفن: ۶۶۶۳۷۳۱۲ و ۶۶۶۳۷۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۲۴۴۶ ـ ۶۶۵۲۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی منهاج

کاریابی منهاج , اشتغال فوری کارجویان عزیز , و تامین نیروی کارفرمایان محترم

تلفن: ۸۸۹۸۹۱۰۵ ـ ۸۸۹۸۹۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , کارگرساده،آبدارچی،خدمات , حسابدار،راننده ،منشی ،مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی ابداع #

# کاریابی ابداع # , اشتغال سریع کارجویان عزیز , تامین نیروی کارفرمایان محترم

تلفن: ۶۶۶۳۷۳۱۳ و ۶۶۶۳۷۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی سامانده #

# کاریابی سامانده # , کارگرساده،خدمات،آبدارچی،راننده , حسابدار،منشی ،مهندس و ....

تلفن: ۴۴۲۸۹۴۲۰ و ۸۸۹۵۵۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۲۴۴۶ ـ ۶۶۵۲۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

* کاریابی بابک *

* کاریابی بابک * , با بیش از 15 سال سابقه کار

تلفن: ۷ ـ ۶۶۹۷۸۸۰۵ kars ۱۳۹۷  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , کارگرساده،آبدارچی،خدمات , حسابدار،راننده ،منشی ،مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

اعزام نیروی کار به آلمان

اعزام نیروی کار به آلمان , ویژه فارغ التحصیلان ,

تلفن: ۸۶۰۸۵۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

(( کاریابی ایرانمهر ))

(( کاریابی ایرانمهر )) , تامین نیروی کارفرما , اشتغال سریع کارجویان

تلفن: ۳ - ۶۶۵۷۰۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۲۴۴۶ ـ ۶۶۵۲۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

» کاردار «

» کاردار « , داخلی و بین المللی , استخدام در کشورهای , آلمان ، اتریش ، کانادا , استرالیا …

تلفن: ۴ الي ۸۸۸۱۰۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

اعزام نیروی کار به آلمان

اعزام نیروی کار به آلمان , ویژه فارغ التحصیلان ,

تلفن: ۸۶۰۸۵۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۲۴۴۶ ـ ۶۶۵۲۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , کارگرساده،آبدارچی،خدمات , حسابدار،راننده ،منشی ،مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری