آگهی‌ها و نیازمندی‌های کاروسرمایه - بازار کار - موسسات کاریابی

هر روز هزاران مورد آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - موسسات کاریابی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - موسسات کاریابی» اینجا کلیک کنید.

# کاریابی سامانده #

# کاریابی سامانده # , تشکیل پرونده بیمه بیکاری , آبدارچی خدمات راننده مهندس و...

تلفن: ۴۴۲۸۹۴۲۰ و ۸۸۹۵۵۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی کار و تجارت آپادانا #

# کاریابی کار و تجارت آپادانا # , تامین نیروی کارفرمایان , اشتغال سریع کارجویان

تلفن: ۵۵۴۱۶۱۶۷ - ۵۵۴۱۹۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۶۶۵۲۴۴۸۶ ـ ۶۶۵۲۲۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه کاری

تشکیل پرونده بیمه کاری , آزادسازی مدرک و اشتغال , مشاوره روابط کاروتامین اجتماعی

تلفن: مشتاقان کار ۲۲۰۱۹۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری , مشاوره تخصصی قوانین کار , «خ فرجام پ 460 ط3واحد16»

تلفن: ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , تامین نیرو ( کلیه مشاغل ) , آبدارچی راننده خدمات مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی منهاج

کاریابی منهاج , اشتغال فوری کارجویان عزیز , و تامین نیروی کارفرمایان محترم

تلفن: ۸۸۹۸۹۱۰۵ ـ ۸۸۹۸۹۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

* کاریابی بابک *

* کاریابی بابک * , با بیش از 15 سال سابقه کار

تلفن: ۷ ـ ۶۶۹۷۸۸۰۵ kars۳۱۳@  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی کار و تجارت آپادانا #

# کاریابی کار و تجارت آپادانا # , کارفرمای محترم تامین نیروی , کارخود رادرسراسر تهران …

تلفن: ۵۵۴۱۶۱۶۷ - ۵۵۴۱۹۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

(( کاریابی ایرانمهر ))

(( کاریابی ایرانمهر )) , تامین نیروی کارفرما , اشتغال سریع کارجویان

تلفن: ۳ - ۶۶۵۷۰۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری , مشاوره تخصصی قوانین کار , «خ فرجام پ 460 ط3واحد16»

تلفن: ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی سامانده #

# کاریابی سامانده # , تشکیل پرونده بیمه بیکاری , آبدارچی خدمات راننده مهندس و...

تلفن: ۴۴۲۸۹۴۲۰ و ۸۸۹۵۵۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۶۶۵۲۴۴۸۶ ـ ۶۶۵۲۲۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

* کاریابی بابک *

* کاریابی بابک * , با بیش از 15 سال سابقه کار

تلفن: ۷ ـ ۶۶۹۷۸۸۰۵ kars۳۱۳@  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه کاری

تشکیل پرونده بیمه کاری , آزادسازی مدرک و اشتغال , مشاوره روابط کاروتامین اجتماعی

تلفن: مشتاقان کار ۲۲۰۱۹۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی ابداع(بامجوزرسمی)

کاریابی ابداع(بامجوزرسمی) , اشتغال سریع وتامین نیرو،آزادسازی , مدرک دانشگاهی فارغ التحصیلان

تلفن: ۶۶۶۳۷۳۱۲و ۶۶۶۳۷۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , تامین نیرو ( کلیه مشاغل ) , آبدارچی راننده خدمات مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری , مشاوره تخصصی قوانین کار , «خ فرجام پ 460 ط3واحد16»

تلفن: ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی منهاج

کاریابی منهاج , اشتغال فوری کارجویان عزیز , و تامین نیروی کارفرمایان محترم

تلفن: ۸۸۹۸۹۱۰۵ ـ ۸۸۹۸۹۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی سامانده #

# کاریابی سامانده # , تشکیل پرونده بیمه بیکاری , آبدارچی خدمات راننده مهندس و...

تلفن: ۴۴۲۸۹۴۲۰ و ۸۸۹۵۵۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری , مشاوره تخصصی قوانین کار , «خ فرجام پ 460 ط3واحد16»

تلفن: ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

* کاریابی بابک *

* کاریابی بابک * , با بیش از 15 سال سابقه کار

تلفن: ۷ ـ ۶۶۹۷۸۸۰۵ kars۳۱۳@  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی جوانان،تامین‎نیروی‎کار

کاریابی جوانان،تامین‎نیروی‎کار , استخدام نیرو , انجام ‎امور فارغ‎ التحصیلان دولتی

تلفن: ۵۵۷۷۵۰۱۰ ـ ۴۴۰۶۷۵۵۵  


نیازمندیهای همشهری

(( کاریابی ایرانمهر ))

(( کاریابی ایرانمهر )) , تامین نیروی کارفرما , اشتغال سریع کارجویان

تلفن: ۳ - ۶۶۵۷۰۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی ابداع کارفرمایان محترم

کاریابی ابداع کارفرمایان محترم , (نیروی متخصص ومتعهدکارجویان , عزیزاشتغال پایه داررا …

تلفن: ۶۶۶۳۷۳۱۳ و ۶۶۶۳۷۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۶۶۵۲۴۴۸۶ ـ ۶۶۵۲۲۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

مراجعه به ما = اشتغال سریع

مراجعه به ما = اشتغال سریع , تماس باما=تامین نیروی سریع , تشکیل پرونده بیمه بیکاری

تلفن: کاريابي پيروز ۴ - ۷۷۹۴۶۱۶۲  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه کاری

تشکیل پرونده بیمه کاری , آزادسازی مدرک و اشتغال , مشاوره روابط کاروتامین اجتماعی

تلفن: مشتاقان کار ۲۲۰۱۹۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه .... !

تلفن: ۶۶۵۲۴۴۸۶ ـ ۶۶۵۲۲۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی ومنشی وتمامی مشاغل , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

تلفن: (کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری , مشاوره تخصصی قوانین کار , «خ فرجام پ 460 ط3واحد16»

تلفن: ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی لوکس #

# کاریابی لوکس # , تامین نیرو ( کلیه مشاغل ) , آبدارچی راننده خدمات مهندس و...

تلفن: ۶۶۴۷۰۳۷۰ و ۲۲۴۷۳۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کاریابی منهاج

کاریابی منهاج , اشتغال فوری کارجویان عزیز , و تامین نیروی کارفرمایان محترم

تلفن: ۸۸۹۸۹۱۰۵ ـ ۸۸۹۸۹۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

( کاریابی کیان )

( کاریابی کیان ) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

تلفن: ۷۷۲۴۵۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری , مشاوره تخصصی قوانین کار , «خ فرجام پ 460 ط3واحد16»

تلفن: ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

# کاریابی سامانده #

# کاریابی سامانده # , تشکیل پرونده بیمه بیکاری , آبدارچی خدمات راننده مهندس و...

تلفن: ۴۴۲۸۹۴۲۰ و ۸۸۹۵۵۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری