آقایی 33ساله مجرد

آقایی 33ساله مجرد , لیسانسه با 206 صفر , آماده همکاری با شرکتها و ادارات

۰۹۱۲۴۸۴۶۱۴۱


روزنامه همشهری

راننده آقاباخودرو رانا96

راننده آقاباخودرو رانا96 , بدون طرح یابدون خودرو جهت , همکاری باارگانهاوشرکتها غرب تهران

۰۹۱۰۶۸۱۰۴۳۳


روزنامه همشهری

خانم با خودرو پراید

خانم با خودرو پراید , با طرح ترافیک آماده همکاری , با شرکت ها و ارگانها و.....

۰۹۹۰۶۵۸۵۰۸۴


روزنامه همشهری

جوان متاهل و مجرب

جوان متاهل و مجرب , باضامن معتبرجهت رانندگی در , شرکت ها ، ارگان ها و نهادها

۰۹۳۵۱۹۵۶۳۴۴


روزنامه همشهری

بازنشسته آقا با خودرو 206

بازنشسته آقا با خودرو 206 , صندوقدار صفر آماده همکاری , با موسسات، ارگانهاو شرکتها

۰۹۳۷۳۱۱۵۶۲۱


روزنامه همشهری

راننده جوان با سابقه تشریفات پرشیا سفید ۹۴

جوانی هستم ۳۲ ساله با سابقه راننده مدیر عاملی بانک دولتی با …

۰۹۳۹۱۱۰۰۵۱۰


روزنامه همشهری

آقایی 50ساله متاهل

آقایی 50ساله متاهل , بازنشسته بااتومبیل مزدا3 , آماده همکاری با موسسات وشرکتها

۰۹۱۲۳۱۰۲۸۰۰


روزنامه همشهری

جوانی 30 ساله هستم برای

جوانی 30 ساله هستم برای , خدمتکاری درمنزل به‎همراه پراید90 , امورنظافت،خدمات وجابجایی …

تماس تا۱هفته ۰۹۳۵۱۴۴۵۷۸۷


روزنامه همشهری

وانت نیسان صفر با راننده

وانت نیسان صفر با راننده , آماده کار در شرکت معتبر

۰۹۳۷۱۲۱۶۰۹۲ ۰۹۱۲۱۲۱۶۰۹۲


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی