آگهی‌ها و نیازمندی‌های کاروسرمایه - بازار کار - آماده به کار ( حسابدار )

هر روز هزاران مورد آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - آماده به کار ( حسابدار )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - آماده به کار ( حسابدار )» اینجا کلیک کنید.

امورمالیاتی ، ارزش افزوده

امورمالیاتی ، ارزش افزوده , حسابداری و حسابرسی ،لیست بیمه , خریدوفروش فصلی ، نوشتن دفاتر

تلفن: ۰۹۳۳۰۴۸۴۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

ارائه کلیه خدمات حسابداری

ارائه کلیه خدمات حسابداری , مالی - مالیاتی , مشاوره - اجرا

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۳۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امورخدمات مالی و

انجام کلیه امورخدمات مالی و , حسابداری ،اعزام حسابدار نیمه وقت , وتمام وقت،توسط شرکت …

تلفن: ۰۹۱۹۵۹۲۱۳۰۱ - ۸۸۹۰۲۱۳۱  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس حسابداری مجرب آقا

کارشناس حسابداری مجرب آقا , مسلط به حسابداری صنعتی،بازرگانی , ، مالیاتی و حسابرسی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۲۷۵  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , اعزام حسابدار و مدیرمالی , پاره وقت،تمام وقت بانازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

حسابدار با تجربه پاره وقت

حسابدار با تجربه پاره وقت , تحریردفاتر،ارزش افزوده،فصلی , اعزام حسابدار،پرونده های …

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۵۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

# 34 سال تجربه #

# 34 سال تجربه # , مشاوره مالیاتی , مدیریت مالی - حسابداری

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۷۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۱۶۴۹ - ۶۶۱۲۷۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , اعزام حسابدار و مدیرمالی , پاره وقت،تمام وقت بانازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

ارائه کلیه خدمات حسابداری

ارائه کلیه خدمات حسابداری , مالی - مالیاتی , مشاوره - اجرا

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۳۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امورخدمات مالی و

انجام کلیه امورخدمات مالی و , حسابداری ،اعزام حسابدار نیمه وقت , وتمام وقت،توسط شرکت …

تلفن: ۰۹۱۹۵۹۲۱۳۰۱ - ۸۸۹۰۲۱۳۱  


نیازمندیهای همشهری

امورمالیاتی ، ارزش افزوده

امورمالیاتی ، ارزش افزوده , حسابداری و حسابرسی ،لیست بیمه , خریدوفروش فصلی ، نوشتن دفاتر

تلفن: ۰۹۳۳۰۴۸۴۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۱۶۴۹ - ۶۶۱۲۷۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

حسابدار با تجربه پاره وقت

حسابدار با تجربه پاره وقت , تحریردفاتر،ارزش افزوده،فصلی , اعزام حسابدار،پرونده های …

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۵۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امورخدمات مالی و

انجام کلیه امورخدمات مالی و , حسابداری ،اعزام حسابدار نیمه وقت , وتمام وقت،توسط شرکت …

تلفن: ۰۹۱۹۵۹۲۱۳۰۱ - ۸۸۹۰۲۱۳۱  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , اعزام حسابدار و مدیرمالی , پاره وقت،تمام وقت بانازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس حسابداری مجرب آقا

کارشناس حسابداری مجرب آقا , مسلط به حسابداری صنعتی،بازرگانی , ، مالیاتی و حسابرسی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۲۷۵  


نیازمندیهای همشهری

امورمالیاتی ، ارزش افزوده

امورمالیاتی ، ارزش افزوده , حسابداری و حسابرسی ،لیست بیمه , خریدوفروش فصلی ، نوشتن دفاتر

تلفن: ۰۹۳۳۰۴۸۴۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۱۶۴۹ - ۶۶۱۲۷۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

# 34 سال تجربه #

# 34 سال تجربه # , مشاوره مالیاتی , مدیریت مالی - حسابداری

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۷۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

حسابدار خانم ، بازنشسته

حسابدار خانم ، بازنشسته , انجام امورمالی ، مالیاتی و حسابرسی , همکاری باشرکتهاومدارس …

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۳۵۸۷۷  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , اعزام حسابدار و مدیرمالی , پاره وقت،تمام وقت بانازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۱۶۴۹ - ۶۶۱۲۷۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۱۶۴۹ - ۶۶۱۲۷۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

# 34 سال تجربه #

# 34 سال تجربه # , مشاوره مالیاتی , مدیریت مالی - حسابداری

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۷۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس حسابداری مجرب آقا

کارشناس حسابداری مجرب آقا , مسلط به حسابداری صنعتی،بازرگانی , ، مالیاتی و حسابرسی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۲۷۵  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , اعزام حسابدار و مدیرمالی , پاره وقت،تمام وقت بانازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس ارشد بازنشسته

کارشناس ارشد بازنشسته , مالیاتی،انجام کلیه امورحسابداری , اظهارنامه و ‎هیئت های‎ …

تلفن: ۴۴۲۶۲۷۰۲ - ۴۴۲۶۱۴۸۸  


نیازمندیهای همشهری

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده , اعزام حسابدار و مدیرمالی , پاره وقت،تمام وقت بانازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۱۲۲۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

حسابدار با تجربه پاره وقت

حسابدار با تجربه پاره وقت , تحریردفاتر،ارزش افزوده،فصلی , اعزام حسابدار،پرونده های …

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۵۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

امورمالیاتی ، ارزش افزوده

امورمالیاتی ، ارزش افزوده , حسابداری و حسابرسی ،لیست بیمه , خریدوفروش فصلی ، نوشتن دفاتر

تلفن: ۰۹۳۳۰۴۸۴۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۱۶۴۹ - ۶۶۱۲۷۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری