آگهی‌ها و نیازمندی‌های کاروسرمایه - بازار کار - آماده به کار ( حسابدار )

هر روز هزاران مورد آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - آماده به کار ( حسابدار )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «کاروسرمایه - بازار کار - آماده به کار ( حسابدار )» اینجا کلیک کنید.

اعزام حسابدار

اعزام حسابدار , نرم افزار هلو ,

۰۹۳۵۵۴۵۷۱۵۶


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار ، مدیر مالی

اعزام حسابدار ، مدیر مالی , ارزش افزوده ، دفاتر ، فصلی , توسط بازنشستگان مالیاتی

۰۹۱۲۸۶۹۲۳۱۴ - ۶۶۹۳۱۴۱۷


نیازمندیهای همشهری

مدیر مالی مسلط به زبان

مدیر مالی مسلط به زبان , انگلیسی با 25سال سابقه کار , داخل و خارج از کشور

۰۹۱۲۶۷۰۲۸۶۰


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , رفع مغایرت، ترازنامه , دفتری، نرم افزار

۰۹۱۲۳۴۸۷۸۸۰


نیازمندیهای همشهری

مدیرمالی با 25سال سابقه

مدیرمالی با 25سال سابقه , گردش کارداخلی , گزارش‎فصلی ،ارزش‎افزوده ‎وگواهی

۰۹۳۰۶۸۱۳۴۸۰


نیازمندیهای همشهری

حسابدار،مدیرمالی،اظهارنامه

حسابدار،مدیرمالی،اظهارنامه , ارزش افزوده دفاتر , با گزارش فصلی

۰۹۱۲۵۲۴۲۹۲۶


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار ، مدیر مالی

اعزام حسابدار ، مدیر مالی , نیمه وقت و تمام وقت , گزارش حسابرسی ،گواهی ارزش افزده

۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۹۲۰۹۱۱


نیازمندیهای همشهری

مدیریت مالی ، انجام حسابهای

مدیریت مالی ، انجام حسابهای , معوق و بهم ریخته ، حسابرسی , سیستم ( 28 سال سابقه )

۰۹۱۲۰۲۵۱۷۴۷


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

۰۹۱۲۹۳۱۷۹۵۰ - ۶۶۱۲۷۶۵۲


نیازمندیهای همشهری

حسابدار خانم

حسابدار خانم , جهت انجام امورمالی ومالیاتی , ارزش افزوده،گزارش فصلی ودفاتر

۰۹۱۹۹۵۹۷۷۷۰


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور

انجام کلیه امور , مالی و حسابداری , تمام وقت فقط روزهای پنجشنبه

۰۹۱۲۴۴۳۴۴۵۱


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار ، مدیر مالی

اعزام حسابدار ، مدیر مالی , نیمه وقت و تمام وقت , گزارش حسابرسی ،گواهی ارزش افزده

۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۹۲۰۹۱۱


نیازمندیهای همشهری

حسابدار خانم

حسابدار خانم , جهت انجام امورمالی ومالیاتی , ارزش افزوده،گزارش فصلی ودفاتر

۰۹۳۷۳۵۴۱۰۱۵


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار - مدیرمالی

اعزام حسابدار - مدیرمالی , اظهارنامه - ارزش افزوده , دفاتر - گزارشات فصلی

۰۹۱۲۹۳۱۷۹۵۰ - ۶۶۱۲۷۶۵۲


نیازمندیهای همشهری

مدیر مالی با 20سال سابقه

مدیر مالی با 20سال سابقه , ارزش افزوده ، دفاتر،گزارش فصلی , گواهی ، تشکیل پرونده

۰۹۱۲۸۶۹۲۳۱۴ - ۶۶۹۳۱۴۱۷


نیازمندیهای همشهری

مدیر مالی باتجربه

مدیر مالی باتجربه , کلیه خدمات حسابداری , مشاوره مالی ،طراح سیستمهای مالی

۰۹۳۹۹۱۹۸۵۸۸


نیازمندیهای همشهری

حسابداری

حسابداری , رفع مغایرت، ترازنامه , دفتری، نرم افزار

۰۹۱۲۳۴۸۷۸۸۰


نیازمندیهای همشهری

مدیر مالی

مدیر مالی

۰۹۳۰۶۸۱۳۴۸۰


نیازمندیهای همشهری

مدیریت مالی ، انجام حسابهای

مدیریت مالی ، انجام حسابهای , معوق و بهم ریخته ، حسابرسی , سیستم ( 28 سال سابقه )

۰۹۱۲۰۲۵۱۷۴۷


نیازمندیهای همشهری

اعزام حسابدار ، مدیر مالی

اعزام حسابدار ، مدیر مالی , نیمه وقت و تمام وقت , گزارش حسابرسی ،گواهی ارزش افزده

۰۹۱۲۵۱۰۷۰۵۰ - ۶۶۹۲۰۹۱۱


نیازمندیهای همشهری